fbpx

549 personer har valt att ge sin kyrkoavgift till Pingst

I år har 549 pingstvänner fattat beslutet att ge sin kyrkoavgift till den egna rörelsen. Plantering av nya församlingar, ny musik och pastorsutbildning är exempel på vad dessa pengar gör det möjligt att satsa på.

Pingstvänner runtom i landet har under året påmints om möjligheten att ge sin kyrkoavgift till Pingst. Pengarna går dels till satsningar som den egna församlingen väljer, dels till Pingst centralt. Hittills ger ungefär en av tio medlemmar kyrkoavgiften till sin församling.

Pingst använder bland annat pengarna i arbetet för att plantera nya församlingar, vilket är en viktig del i rörelsens framtidsvision. Pengarna gör det också möjligt att ta fram lovsånger och annan musik samt att utbilda fler pastorer för uppdrag runtom i landet.

Kyrkoavgiften ersatte den tidigare kyrkoskatten år 2000 och innebär möjlighet att ge pengar till andra trossamfund än till Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften är en procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Det är ett passivt givande utöver det aktiva givandet och kräver inga återkommande gärningar. Det ersätter inte de vanliga insamlingarna och den konkurrerar inte med kollekten eller tiondet. Allt som behövs är ett medgivande, sedan sköter Skatteverket resten.

Om du missade sista datumet för i år men vill ge din kyrkoavgift till Pingst framöver så är det inte för sent. Du kan när som helst under året fylla i blanketten på pingst.se/kyrkoavgiften. Om du lämnar ditt medgivande så börjar det gälla från 2023.

För medgivande och mer information läs här