fbpx

Turné i sju regioner med fokus på tillväxt

Turné i sju regioner med fokus på tillväxt
Richard Svensson, verksamhetsledare för Pingst Församling, har tillsammans med kolleger mött ledare lokalt och regionalt för samtal om tillväxt under hösten.

Varför gjorde ni en regional turné?

– Vi ser vikten av att mötas för att dela vad som är på gång och vilka behov som finns i våra församlingar och gemensamma verksamheter. Vi talar om vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan stötta varandra så att vi blir ännu starkare. Daniel Alm och jag gjorde turnén tillsammans med Ola Olofsson, då vi ville sätta extra fokus på Pingst omstart.

Hur upplevde du dessa möten?

– Jag tycker att vi hade konstruktiva möten på varje plats. Vi hade många goda samtal som visade på en ambition att växa och utvecklas och det kom upp bra idéer och tankar. Bara att få komma samman och ta tid i bön med och för varandra betyder mycket. Vi delar både smärta och glädje, vilket gör något både med individen och med gruppen. Responsen vi får är att den här sortens mötesplatser behövs. Detta ger mersmak.

Vad får detta för betydelse på sikt?

– När vi kopplar samman det lokala, regionala och nationella stärks vi-känslan och vår målbild blir tydlig och frimodig. Vi lever för något som är större och vi förenar kraft, energi och kreativitet för hela vår rörelse. Insikten stärks om att vi behöver stå tillsammans, lyfta blicken och bli fyllda av helig Ande. För mig handlar dessa möten om hur vi backar upp varandra, hur vi frigör visioner och potential och får ner kraften i backen. Vi ser församlingar som har det svårt komma upp på fötter igen och nya församlingar startas. Gemensamma verksamheter stärks i det lokala och påverkar regioner. Pingsts framtidsbild fortsätter förverkligas.