fbpx

Vigsel

Vigsel

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst – fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst, är medlem i Pingst Pastor och har gått vigselförrättarkurs.

 

Vigselförättarkurs

Nästa vigselkurs är 26-28 januari 2022 i Enköping.

Kursavgift: 2500 kr (inkl. helpension, kursmaterial och undervisning). Vid nyregistrering av behörighet till Kammarkollegiet faktureras ytterligare 2500 kr.

Anmälan senast 14 januari 2022.

Kursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst – fria församlingar i samverkan.

Klicka på länken nedan för att ladda ner anmälningsblankett. Där framgår också vilka bilagor som behövs vid anmälan och vart den ska skickas.

Vidare upplysningar ges av richard.svensson@pingst.se och magnus.wahlstrom@pingst.se