fbpx

Vigsel

Från och med 1 januari 2012 är det Pingst – fria församlingar i samverkan som ger vigselrätt och vigselbehörighet i stället för som tidigare Vigselnämnden. Vigselrätt kan endast ges till pastor verksam i en församling som tillhör Trossamfundet Pingst, är medlem i Pingst Pastor och har gått vigselförrättarkurs.

 

VIGSELFÖRÄTTARKURS

Nästa vigselkurs är 24–26 januari 2024 på Pingstkontoret i Alvik. Anmälan senast 16 december 2023. På anmälningsblanketten framgår även vilka bilagor som behövs vid anmälan och vart den ska skickas.

Kursen är obligatorisk för dem som söker vigselbehörighet inom Pingst – fria församlingar i samverkan. Kursavgiften ligger på 2500 kr (inkl. mat, fika, kursmaterial och undervisning). Faktura skickas i samband med att registrering av behörighet görs till Kammarkollegiet efter kursen. Deltagare ordnas själva med boende under dagarna.

Vidare upplysningar ges av richard.svensson@pingst.se och magnus.wahlstrom@pingst.se

RIKTLINJER OCH VIGSELBEVIS

Att få vara vigselförrättare är stort hedersuppdrag. Det är ett förtroende som de som gifter sig har visat dig. Detta uppdrag kan du utföra eftersom riksdagen genom Kammarkollegiet har givit mandat åt Trossamfundet Pingst att utbilda och delegera detta till dig som enskild pastor och er som församling. Ladda ner Riktlinjer för vigselförrättare i Pingst

Efter vigseln ska du som vigselförrättare genast lämna makarna ett bevis om vigseln. Pingst erbjuder en enkel mall i word-format för detta vigselbevis – ladda ner mall här. Det finns även mer konstfulla vigselbevis att köpa, se länk nedan. Köp vigselbevis på nätet

I en folder presenterad information kring det som gäller kring vigselrätt i Pingst. Klicka här för att ladda ner foldern.

Om du har frågor kan du kontakta richard.svensson@pingst.se eller magnus.wahlstrom@pingst.se