fbpx

Lön och anställning

Många pingstförsamlingar är också arbetsgivare och avlönar personer för tjänster och uppgifter. Här finns resurser samlade kring lön, anställning och tjänst. Verksamhetsområdet Pingst Församling hjälper dig som pastor eller som församlingsledning om det finns behov av hjälp kring en tjänst. Det kan gälla allt från rekrytering och anställning till verktyg för att vara en bra arbetsgivare.

Ladda gärna ned vår folder Pastorn och tjänsten. Den kan delas med församlingens pastor och användas av församlingsledningen.

LÖNER

Hos Arbetsgivaralliansen finns information om löner för anställda, där hittar du Bransch- och löneavtalet för Trossamfund och Ekumeniska organisationer som reglerar lönesättningen, samt deras Statistikrapport kring församlingsanställdas löner.

För mötesbesök och reseersättningar, som inte regleras i kollektivavtalet, finns särskilda rekommendationer. Läs mer här.

Det finns även särskilda rekommendationer för löner till personer i utlandstjänst eller mission, som kan laddas ner. Läs mer här.

REKRYTERING

Pingst Församling erbjuder stöd för både församlingar och pastorer i rekryteringsprocesser. Börja gärna processen med att kontakta Pingst Församlings verksamhetsledare richard.svensson@pingst.se. På Pingsts platsbank får du annonser och mer information om hur du kan införa en platsannons på pingst.se

Råd kring sökprofil, referenser och rekrytering finns också i foldern Pastorn och tjänsten.

BEFATTNINGSBESKRVNING OCH UTVECKLINGSSAMTAL

Som en hjälp för att utforma befattningsbeskrivning och genomföra utvecklingssamtal har Pingsts församlingskonsulter tagit fram exempelmallar. Mallarna är främst tänkta som ett stöd för att utforma dokumenten och församlingen kan själv redigera i Word-filerna. Ladda ned filerna nedan.

Ladda ned Befattningsbeskrivning

Ladda ned Utvecklingssamtal (kort)

Ladda ned Utvecklingssamtal (lång)

INFÖR AVSLUT

Redan när anställningsavtal tecknas ska man komma överens om ömsesidig uppsägningstid så att båda parter får goda förutsättningar i samband med att en tjänst avslutas. En viktig del överlämningen av information om tjänsten så att den finns tillgänglig för efterträdaren. Det kan både handla om praktiska saker som dokumentmappar i datorn med exempelvis beslutsunderlag, mallar och listor och om erfarenheter. Det senare kan inhämtas genom ett planerat avslutningssamtal där erfarenheter delas.

Om avslutet av någon anledning är ofrivilligt ska alltid både Vision och Arbetsgivaralliansen kontaktas tidigt i processen. Gäller det till exempel uppsägning på grund av arbetsbrist har de kunskap både om formerna och vilka förmåner och rättigheter den anställde har för en bra övergång till ett nytt arbete.

RESURSER FÖR PASTORER OCH ARBETSGIVARE

Resurser för pastorn och tjänsten hittar du främst i Wikipingst. Wikipingst är ett resursverktyg för din församling där du smidigt och enkelt kan ta del av alla resurser Pingst har att erbjuda i ämnet.

ARBETSGIVARALLIANSEN

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Merparten av pingstförsamlingarna är medlemmar. Arbetsgivaralliansen bidrar med hjälp i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning. Medlemsförsamling kan få rådgivning direkt från Arbetsgivaralliansen och på deras webb kan ni få tillgång till avtal och mallar för exempelvis anställningsavtal, instruktioner för provanställning, utlandstjänst och uppsägning. Dessutom finns material kring arbetsmiljö, rehabilitering med mera. Läs mer här.

 

VISION

Vision Ekumeniska är fackförbundet för personal som arbetar inom Pingst eller i närstående organisationer. Fackförbundet organiserar även personal inom EFS, Svenska Alliansmissionen, EFK och Equmeniakyrkan. Läs mer här.