fbpx

Verksamheter

Det här är våra verksamheter

Vårt uppdrag att bygga Guds rike gäller hela församlingen, samhället och världen och det gäller hela människan under livets alla omständigheter. För att kunna ge stöd till församlingar, samarbetspartners och individer med skilda behov arbetar Pingst inom många områden. De olika verksamhetsgrenarna täcker in allt från bistånd, evangelisation och mission, till social omvårdnad, utbildning och förvaltning.

Pingst Församling är det verksamhetsområde inom samfundet som ansvarar för församlingskontakter.
De finns till för att på olika sätt stötta församlingarna i deras viktiga uppdrag genom olika sorters stöd, som administrativt, utvecklingsprojekt, omsorgssatsningar, sång- och musikprojekt, utbildningar osv.

LP-verksamhetens uppdrag är att på kristen grund ge människor omvårdnad, behandling och stöd. Det sker genom att driva egna anläggningar och verksamhet eller genom att stödja församlingar och församlingsnära organisationer som själva vill starta och driva sociala verksamheter. 

 

IBRA:s uppdrag är att förmedla evangeliet till de onådda i världen med media som verktyg. Via radio, TV och sociala medier kopplar IBRA med nya målgrupper. Kontakt etableras och de frågor människor har besvaras via olika kommunikationsplattformar och när så är möjligt personliga möten.

Pingst Ung arbetar för att  de lokala barn- och ungdomsavdelningarna inom Pingst ska lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Pingst ung är en egen juridisk person.

 

Pingst Utbildning rymmer Pingstskolorna, pastorsutbildningen ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), Institutet för pentekostala studier (IPS) och fortbildningssatsningar. Visionen är att genom utbildning, fortbildning och folkbildning verka för ett bättre samhälle, levande församlingar och att Guds rike får större genomslag. 

 

 Sport for Life jobbar med kombinationen kyrka och idrott. Tillsammans med kyrkor och föreningar gör de allt från högklassiga läger till olika nätverksträffar där människor får samlas kring tro och sport runt om i landet. 

 

PMU:s uppdrag är att arbeta för en rättvis och jämlik värld med upprättade relationer, fred, frihet och demokrati för alla. Målet är att mänskliga rättigheter respekteras, ekonomiska resurser är rättvist fördelade och att människor lever i harmoni med naturen och säkrar framtiden för kommande generationer. 

Det finns hopp för psykisk ohälsa

”Vi vill vara med och betyda en förändring för enskilda individer som mår dåligt och också ge verktyg och stöttning till de som jobbar med barn och ungdomar som mår dåligt. ”

Det säger Pingst ungs verksamhetsledare Johanna Bode, som tillsammans med Pingst Omsorg och LP Grow lanserat materialet Det finns hopp.