fbpx

Våra verksamheter

Vårt uppdrag att bygga Guds rike gäller hela församlingen, samhället och världen och det gäller hela människan under livets alla omständigheter. För att kunna ge stöd till församlingar, samarbetspartners och individer med skilda behov arbetar Pingst inom många områden. De olika verksamhetsgrenarna täcker in allt från bistånd, evangelisation och mission, till social omvårdnad, utbildning och förvaltning.

PINGST FÖRSAMLING

Verksamhetsområdet ansvarar för församlingskontakter inom samfundet. Vi finns till för att på olika sätt stötta församlingarna i deras viktiga uppdrag. Det görs bland annat genom administrativt stöd, utvecklingsprojekt, omsorgssatsningar, musikprojekt, utbildningar osv.

PINGST UNG

De arbetar för att lokala barn- och ungdomsavdelningar inom Pingst ska lyckas med sitt uppdrag att nå nya barn och ungdomar och att de ska utveckla ett livslångt lärjungaskap. Pingst ung är en egen juridisk person men samarbetar nära med övriga Pingst.

 

LP-VERKSAMHETEN

LP:s uppdrag är att på kristen grund ge människor omvårdnad, behandling och stöd. Det sker genom att driva egna anläggningar och verksamhet eller genom att stödja församlingar och församlingsnära organisationer som driver sociala verksamheter.

 

IBRA

IBRA:s uppdrag är att förmedla evangeliet till de onådda människorna i världen, med media som verktyg. Via radio, TV och sociala medier kopplar IBRA med nya målgrupper. Kontakt etableras och de frågor människor har besvaras via olika kommunikationsplattformar och när så är möjligt personliga möten.

PMU

PMU:s uppdrag är att arbeta för en rättvis och jämlik värld med upprättade relationer, fred, frihet och demokrati för alla. Målet är att mänskliga rättigheter respekteras, ekonomiska resurser är rättvist fördelade och att människor lever i harmoni med naturen och säkrar framtiden för kommande generationer.

PINGST UTBILDNING

Pingst utbildning rymmer Pingstskolorna, pastorsutbildningen ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), Institutet för pentekostala studier (IPS) och fortbildningssatsningar. Visionen är att genom utbildning, fortbildning och folkbildning verka för ett bättre samhälle, levande församlingar och att Guds rike får större genomslag.

 

SPORT FOR LIFE

Sport for Life arbetar med att kombinera kyrka och idrott. De arrangerar sportläger och LAN tillsammans med kyrkor runt om i landet, där fokus ligger på att presentera Jesus för fler barn och unga. Sport for Life arbetar även med att stötta lokala sportgrupper i församlingarna.