Rådslag 2019

Pingst i rörelse – på väg emot framtidsbildens förverkligande

Kära församlingar inom Pingst!

Varmt välkomna till rådslag!
Rådslaget är vårt högsta beslutande organ och en högtid för oss alla som älskar den svenska pingströrelsen och vill se en god framtidsutveckling av det vi är och gör tillsammans.

Årets rådslag kommer kännetecknas av vår längtan att se framtidsbilden förverkligas med sin längtan att vi inom Pingst får vara: ”en radikalt starkare kraft att sprida Guds kärlek till människor”. Jag upplever att vi vill stå tillsammans i samverkan, odla församlingsrörelsen och dess gemensamma funktioner, allt till stöd för det lokala församlingslivet. Vi ser en gemensam glädje inom församlingsplantering, mediaområdet, för konvertiters framtid, internationella satsningar, ungdoms- och jämställdhetsfrågor, kreativa musikaliska uttryck, omsorg, utbildning, beroendevård, teologiskt processande i pastorsnätverk, teologinätverk och mycket mycket mer. Pingstförsamlingarna har något att få och bidra med i ekumeniska sammanhang och vi tar allt större del i pingstnätverken i den växande globala rörelse vi är en del av. Vi behöver vårt rådslag som en årlig högtid i sin vackra kombination av karismatik och beslutsfattande, för att nå vidare!

I år möts vi till rådslag i Filadelfiakyrkan, Stockholm. Rådslaget infaller fredag 17 till lördag 18 maj. Vi startar fredag kl. 13.30 och räknar med att vara klara runt kl. 15.00 på lördagen. Utöver ordinarie rådslagsförhandlingar med bokslut och val kommer vårt rådslag vara framtidsinriktat och församlingsrörelseinriktat.  Vi fattar beslut om den internationella delen av församlingsrörelsen Pingst och vi stärker hela konceptet runt det tänkandet: Vi är inte ett statiskt sammanhang som sänder i en riktning, vi är en dynamisk rörelse där många kan bidra.

Också i år välkomnas en grupp av nya församlingar till vår gemenskap på fredagskvällens visionsmöte då vi också ser framåt och ber om Andens vägledning. Vi ber Gud om att få vara en växande rörelse för att kunna utföra mer och se fler bli frälsta i Sverige och utöver världen.

Jag ser fram emot att få läsa Bibeln tillsammans med er på rådslagets visionsmöte. Gör allt ni kan för att komma som ledare och ta många ombud och observatörer med er. Vi ska framåt och vi ska framåt tillsammans!
Nåd och frid!

/Daniel Alm

 

 

LADDA NER

Årsredovisning_Pingst_2018_webb
(1.85 MB)

LADDA NER

Rådslagsprotokoll Pingst 2019 med bilagor
(0.69 MB)