fbpx

Vad tror Pingströrelsen på?

I Pingst tror vi att Bibeln är Guds ord. Att Bibeln är sanning och skriven som ett kärleksbrev från Gud till var och en av oss. Det innebär att vi tror på treenigheten. Det vill säga att vi tror att Jesus är Guds son, att Fadern sände Jesus till jorden för att “var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16).

Vi tror att Jesus dog och uppstod för att vi skulle kunna lämna det som varit bakom oss, och leva ett nytt liv. Ett liv i överflöd (Joh 10:10). Vi tror också på den helige Ande, att Gud har utgjutit sin Ande i våra hjärtan. En gåva som varje människa får om hon vill ta emot Gud.

TRO INOM PINGST

Pingströrelsen är en kristen frikyrkorörelse med Jesus i centrum. Den uppkom som en följd av en väckelse där människor hungrade efter att få komma närmare Gud, ofta bland stelnade former där bibliska sanningar glömts bort och ersatts av människors traditioner. Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen. Vi har många likheter i teologi och trosutövning med andra kristna kyrkor och samfund. Men det finns frågor där vi lägger större vikt än andra vid en viss sak eller där vi tolkar bibelversen olika.

Pingst hämtar sitt namn från dagen då Gud sände Hjälparen, den helige Ande, till de troende. För pingstvänner har det varit viktigt att hålla fast vid löftet som Gud gav, om att ge oss den kraft och hjälp som kommer från helige Ande. Vi tror att det är genom den som Guds rike kan bli synligt här och nu, som Jesus fortfarande gör under ibland oss idag, och som vi verkligen kan ha en personlig och levande relation med Gud.

En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för pingstförsamlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord: ”Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16-17). Den följer också mönstret som gavs av den första församlingen: ”De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.” (Apg 2:41-42).

 

PINGSTFÖRSAMLINGAR BETONAR ATT
 • Jesus är enda vägen till Gud.
 • Vi tror att Jesus kommer igen mycket snart och att vi lever i den yttersta tiden.
 • Hela Bibeln är Guds Ord, och vårt fundament för både lära och liv. Den helige Andes inspiration behövs vid läsning och tolkning av bibelordet.
 • Förkunnelsen ska vara karismatisk och bibeltrogen.
 • Vi ber för sjuka.
 • Vi betonar betydelsen av andliga erfarenheter, av andedopet och de andliga gåvornas funktion i församlingen. Vi ser tungotalet som ett tecken på andedopet. Varje församling behöver uppleva mer av den helige Andes kraft för att bättre utföra sin tjänst i världen.
 • Vi är kallade att föra ut evangeliet över hela världen
 • Vi är kallade till socialt arbete.
 • Helgelse och andligt mognande är en del av det kristna livet.
 • Vi betonar det allmänna prästerskapet, har ingen specifik prästvigning och tror inte den är nödvändig för att få förrätta nattvarden. Vi anser att varje församling ska vara självbestämmande, och ha ett kollektivt ledarskap.
 • Vi praktiserar troendedop, på ens egen begäran och bekännelse, och döper inte spädbarn.