Pingst - fria församlingar i samverkan

…AV FÖRSAMLINGAR SOM DELAR EN VISION
Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Pingstförsamlingarna samarbetar för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
…MED FÖRSAMLINGAR I ETT GEMENSAMT UPPDRAG
Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.
…FÖR FÖRSAMLINGAR SOM VILL NÅ LÄNGRE
Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.

Om Pingst

Pingst – fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, Pingst, är den svenska Pingströrelsens riksorganisation. Ända från 1900-talets början samarbetade pingstförsamlingarna lokalt, regionalt, nationellt och globalt genom informella nätverk. Så småningom växte en rad gemensamma verksamheter och företag fram. För att strukturera och stärka det gemensamma arbetet bildades Pingst år 2001. Organisationen benämns på engelska The Pentecostal Alliance of Independent churches.

Pingst är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF). Nationellt sker samverkan med andra kyrkor genom medlemskap, sedan år 2007, i Sveriges kristna råd och Evangeliska alliansen.

Riksförening och trossamfund

Pingstförsamlingarna är medlemmar i Pingst på två nivåer: i riksföreningen där pingstförsamlingarnas gemensamma arbete bedrivs och i trossamfundet som ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Alla trossamfundets medlemmar är också medlemmar i riksföreningen. Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001 och hade år 2013 totalt 381 medlemsförsamlingar som representerade 82 049 medlemmar.

Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan aktiverades efter beslut vid rådslag för riksföreningen den 7 maj 2004 och hade år 2017 totalt 327 medlemsförsamlingar som representerade 81 703 medlemmar. Två av trossamfundets huvuduppgifter är att göra det möjligt för enskilda personer att betala sin kyrkoavgift till Pingst, samt att utfärda vigselbehörighet för Pingst:s pastorer.

Vid 2017 års utgång hade totalt 7 292 personer tecknat medgivande för kyrkoavgift till Pingst. Omkring 20 miljoner fördelades mellan deras respektive lokala församlingar, 70 %, och det centrala arbetet i Pingst, 30 %.

Verksamhetsområden

Viktiga steg mot samordning togs vid Pingst:s rådslag 2012 när beslut togs om det som benämndes ”Fullt utbyggt Pingst” och som innebar en ny organisation för alla de olika verksamheterna. Åtta verksamhetsområden benämndes: Pingst Församling, PMU, Pingst Media, Pingst Socialt, Pingst Tillväxt,  Pingst Utbildning, Pingst Ung och Pingst Förvaltning AB

90-konto för säkert givande

Den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan har 90-konto, där insamling sker till verksamhetsområdet PMU.

 

image description

Föreståndare:

Sten-Gunnar Hedin 2005-2008

Pelle Hörnmark 2008-2016

Daniel Alm 2016-

Direktor:

Claes Waern 2001-2005

Christian Holmgren 2005-2007

Claes Waern (tf) 2007

PeO Larsson 2007-2014

Madeleine Hansson 2014-