fbpx

Om Pingst

Den snabbast växande rörelsen i världen

Allt började på Azuza Street i Los Angeles, där en stor grupp människor fick uppleva Guds Ande. Det blev startskottet för vår rörelse. En rörelse som bara fortsätter att växa och är den snabbast växande religiösa rörelsen i världen. Läs mer om vår tro, historia och vad vi drömmer om.

Vi är rörelsen som inte bygger monument, utan befolkar himlen.

Vi återtar gatorna för Jesus

Längs våra gator går människor med en längtan efter något mer. Klimatet är hårt. Våldet ökar. Mörkret råder. De förvandlande nyheterna om hopp är precis det våra gränder ropar efter. Där Guds ljus sprids, trivs inte mörkret. Att ”återta gatorna” är en av våra visioner. Det betyder att vi vill finnas där behovet finns, där människor finns, och förmedla Jesus på alla sätt vi kan.

Vi har många verksamheter men allt vilar på församlingarna. Varje kyrka består av individer som känner sin omgivning, och som med genuin kärlek älskar Jesus och människor. Det är här vår vision förverkligas – genom en och en som sträcker sig ut och delar med sig av det de fått från Gud. Kärlekshandlingar, förbön, evangelisation, vittnesbörd – på torg, över telefon, online, på bussen. Våra kyrkor blir inte fulla, himlen har rum för oändligt många fler, det finns plats också för dig i Pingst. Vi är en rörelse som aldrig slutar växa.

Det här är Pingst Sverige

Pingst är riksorganisation för Pingströrelsen i Sverige. Sedan 1900-talets början har Pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt, genom informella nätverk. För att strukturera och stärka det gemensamma arbetet bildades Pingst år 2001.  Organisationen benämns på engelska The Pentecostal Alliance of Independent churches.

Pingst samarbetar med församlingarna för vårat gemensamma uppdrag – att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera. Bland annat drivs 60 second hand-butiker och 5 folkhögskolor i Pingsts regi. Vi har biståndsprojekt i 31 länder och sprider Guds ord på 100 språk i 60 länder.

Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker. Pingstförsamlingarna är medlemmar i Pingst på två nivåer: i riksföreningen där pingstförsamlingarnas gemensamma arbete bedrivs och i trossamfundet som ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Trossamfundet Pingst aktiverades efter beslut vid rådslag för riksföreningen 2004. Två av trossamfundets huvuduppgifter är att göra det möjligt för enskilda personer att betala sin kyrkoavgift till Pingst, samt att utfärda vigselbehörighet för Pingst:s pastorer.

Pingst är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF). Nationellt sker samverkan med andra kyrkor genom medlemskap, sedan år 2007, i Sveriges kristna råd och Evangeliska alliansen.

Ekumeniska samar­­­beten

Lokalt
Pingst värdesätter samarbete mellan kristna kyrkor och församlingar. De flesta av pingstförsamlingarna har lokala samarbeten av olika slag. Varje församling är självstyrande och beslutar själv om sitt samarbete. På flera platser har pingstförsamlingar gått ihop med församlingar från ett annat samfund till gemensam församling.

Nationellt
Pingst – fria församlingar i samverkan är sedan 2007 med i Sveriges kristna råd – en ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. Pingst är också medlem i nätverket Svenska evangeliska alliansen och i Svenska bibelsällskapet som arbetar för översättning, spridning och användning av Bibeln.

Internationellt
Pingst samarbetar med en rad pingstsamfund och storstadskyrkor i övriga delar av världen. Den svenska Pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF).