fbpx

Fakta och forskning

Fakta & forskning

Pingst erbjuder en hel del resurser för dig som vill studera Pingströrelsen ur olika aspekter och på olika nivåer. De tre grupper som framför allt söker fakta om Pingströrelsen är elever på grundskolan som gör olika studieuppgifter, högskolestudenter och forskare, samt släktforskare och lokalhistoriker. För att göra våra resurser tillgängliga på ett bra sätt grupperas de i tre avdelningar för respektive målgrupp nedan.

 

Studier i grundskolan

Användbara resurser på denna webbsida för ett arbete om Pingströrelsen på grundskolenivå är följande:

 

  • De vanligast förekommande frågorna för ett studiearbete om Pingströrelsen finns besvarade i en avdelning med frågor och svar på denna webbplats. Använd filtreringsfunktionen på sidan för att hitta de svar du söker.
  • Ladda gärna ner en informationsfolder om oss som ger en lätt tillgänglig presentation av Pingst.
  • På vår webbsida finns även ett antal skrifter om tro och livsstil som det teologiska nätverket i Pingst gett ut, Trons Hemligheter. De ger en mer fördjupad beskrivning av vår tro. Dessa går också att ladda ner gratis som pdf-filer. Skrifterna går att hitta här.
  • I Pingströrelsen är det de lokala församlingarna som själva tar ställning i trosfrågor. Vi har alltså inga centrala dokument som deklarerar vår hållning i alla trosfrågor. Det bästa för en skoluppgift, när du studerat våra frågor och svar på webben, är att även ta kontakt med en pingstförsamling i din närhet för att ställa frågor och kanske boka in ett möte för intervju. Kontaktuppgifterna till pingstförsamlingarna i landet kan du hitta genom att klicka på knappen ”Hitta kyrka” nedan.

Högskola och forskning

Pingstarkivet har publicerat en del referensmaterial som kan vara till nytta för studenter på högskolenivå och forskare. Det är framför allt följande två skriftserier:

  • ISPF Skriftserie – i serien presenteras ett flertal av de avhandlingar som gjorts om Pingströrelsen samt andra forskningsarbeten och dokumentationer.

Båda serierna finns även tillgängliga i pappersformat i Pingst webbshop.

En god start för ett större forskningsarbete är att ta del av historieverket Pingströrelsen i två band. Det kom ut år 2007 och innehåller många fakta och referenser. Många av författarna är själva etablerade pingstforskare.

Pingst arkiv

Pingst – fria församlingar i samverkan tillhandahåller ett rikt material för studier och forskning. Redan 1984 startades Pingströrelsens Informationscentrum för att samla, bevara och tillgängliggöra material om Pingströrelsen. Idag samordnas arkiv och forskarservice av Pingst – arkiv & forskning.

Samlingarna vid Pingst – arkiv & forskning erbjuder ett brett spektra av källmaterial för allt från släkthistoria till doktorsavhandlingar. Arkiven förvaras i huvudsak på fyra platser:

  • Pingstarkivet Alvik – som inryms i Pingst – fria församlingar i samverkans huvudkontor vid Alviks torg i Stockholm.
  • Riksarkivet – depå Arninge, Pingst – fria församlingar i samverkan (SE/RA/730822). Samlingarna är förtecknade och sökbara i Nationella arkivdatabasen (NAD).

Samlingarna är öppna för forskning. För vissa av samlingarna krävs tillstånd från Pingst för tillträde.

Kontakta alltid Pingst innan ett besök: magnus.wahlstrom@pingst.se

Förutom de fysiska samlingarna kan studenter och forskare få tillgång till den digitala arkiv och bibliotek som finns på IPS Network, ett webb-baserat forskarrum. Klicka på länken nedan för att läsa mer om IPS Network.

Släktforskare och lokalhistoriker

De lokala pingstförsamlingarnas arkivmaterial finns som regel arkiverat lokalt i församlingens egen lokal eller regionalt på exempelvis folkrörelsearkiv. Om personens sammanhang är känt eller orten som ska studeras är given är det bästa alltid att börja sökandet lokalt. På startsidan kan församling sökas på ortsnamn. Om det är en mindre ort som inte ger träff – sök på en närliggande centralort för att komma vidare den vägen. Ibland har mindre församlingar som upphört gått in i en större grannförsamling.

Ett tidsödande arbete som dock kan ge många intressanta uppgifter är att söka i Pingströrelsens veckotidning Evangelii Härold. Den gavs ut åren 1916-1993. Åren till och med 1966 är digitaliserade och kan läsas på webben i biblioteket på IPS Network. Där finns också en hel del register m.m. som kan vara användbara. Läs mer om hur du får tillgång till IPS Network genom att klicka på länken nedan.

Insamlingsstiftelsen för pingstforskning (ISPF)

ISPF instiftades år 2004 av pingstpastor Bertil Carlsson och hans fru Anna-Britta Carlsson. Stiftelsen har till ändamål att främja akademisk forskning om den svenska Pingströrelsen och förvaltas av Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK).

Stiftelsen förmedlar pengar till de tillämpade forskningsprojekt som genomförs av IPS och ger ut skrifter i serien Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning. Dessa skrifter publiceras både på papper och digitalt, se ovan.

Stöd till fonden kan ges genom dess bankgiro nr: 5851-6899.