fbpx

Visste du att kyrkoavgiften kan gå till din församling?

Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande gärningar. det betyder att allt som behövs från dig är ett medgivande, sen sköter Skatteverket resten.

Q&A

Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

 

Vem får kyrkoavgiften?
Pengarna går till Pingst ffs och till din lokala församling. Ett räkneexempel på fördelningen är att av tio kronor går sju kronor till din församling och tre kronor till Pingst ffs.

 

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Kyrkoavgiften ersätter inte de vanliga insamlingarna och konkurrerar inte med kollekt eller tionde.

 

Hur betalas kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är ett passivt givande vilket innebär att du bara behöver ge ditt medgivande en gång och sen sköter Skatteverket resten. Själva betalningen sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

 

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.

Eller ladda ner den fysiska blanketten, skriv ut, fyll i och skicka in till: Pingst, Box 15144, 167 15 Bromma

Vill ni informera om kyrkoavgiften i er församling?

Pingst har tagit fram bilder med information om vad kyrkoavgiften är och vad den bidrar till. Bilderna finns att ladda ner på Wikipingst för att användas i sociala medier eller till skärmar.

Vad används pengarna till?

Den del av kyrkoavgiften som går till din församling bestämmer ni som församling helt själva om. Det kan vara ett bidrag till en anställning av en ungdomsledare eller finansiera en utåtriktad satsning i er stad. Det är helt enkelt upp till er!

Pingst ffs använder kyrkoavgiften till att betjäna rörelsen. Det gör vi bland annat genom att satsa på att utbilda fler pastorer, skapa och ge ut nya sånger från Pingst Kreativ och plantera fler församlingar genom Pingst Plantering.

 

Kontaktperson

Mikael Axelsson
Försäkringsadministratör

kyrkoavgift@pingst.se
08 619 25 52