fbpx

Vem ger du din kyrkoavgift till?

Visste du att du kan ge din kyrkoavgift till din lokala församling? Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande gärningar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sen sköter Skatteverket resten. För medgivande och mer information läs vidare.

  • Kyrkoavgiften är ett passivt givande och kräver inga återkommande gärningar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sedan sköter Skatteverket resten.
  • Kyrkoavgiften ersätter inte de vanliga insamlingarna och den konkurrerar inte med kollekten eller tiondet.
  • Det är församlingen som bestämmer vad deras del av pengarna ska användas till.
  • Pingst – fria församlingar i samverkan använder pengarna till att bland annat att plantera nya församlingar, ta fram ny musik i pingst och pastorsutbildning.

Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Hur många pingstvänner ger sin kyrko­avgift till sin församling?
Ungefär 1 av 10.

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.

 

Lämna ditt medgivande via bank-id här

Eller ladda ner den fysiska blanketten skriv ut, fyll i och skicka in till: Pingst, Box 15144, 167 15 Bromma