fbpx

90-konto

90-konto för säkert givande

Den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan har 90-konto, där insamling sker till verksamhetsområdet PMU. Organisation och verksamhet för Pingst – fria församlingar i samverkan finns presenterad i stadgar och årsredovisningen.

IBRA Radio Federation, TV-Inter Club och LP-verksamheten är egna juridiska personer med egna 90-konton. För att stödja det arbete som bedrivs av PMU, IBRA och LP-verksamheten se deras respektive hemsidor.