Pingströrelsens årsbok

Pingströrelsens årsbok

Tillbakablickar, statistik och kontaktuppgifter för Pingströrelsen presenteras i denna årskalender som årligen ges ut av Pingst – fria församlingar i samverkan.

Pingströrelsens årsbok kommer ut i slutet av augusti varje år. I boken presenteras årskrönika, hemgångna missionärer och pastorer samt nybyggnationer från föregående år. En omfattande statistik för pingstförsamlingarna redovisas. Den bygger på uppgifter från den 31 december föregående år. Dessutom finns en adressbok med aktuella adresser till alla pingstförsamlingar och deras missionärer samt till Pingsts verksamheter. Nedan finns information om hur man får tag på årsboken, samt kontaktinfo för annonsering.

Abonnera på årsboken

Det enklaste och billigaste sättet att ta del av årsboken är att anmäla ett abonnemang. Då skickas årsboken till abonnenten automatiskt varje år i samband med utgivning. Ett abonnemang kostar 260 kr/år och inkluderar frakt. Boken kan också köpas som enstaka exemplar i Pingst Webshop.

Nedan finns länk för att köpa enstaka exemplar.

Annonsera i Pingströrelsens årsbok

Företag och organisationer som samverkar med Pingst kan köpa annonsplats i Pingströrelsens årsbok. Årsboken trycks i 1500 exemplar, varav ca 900 går direkt ut till abonnenter. Målgrupp är framför allt pastorer, aktiva församlingsarbetare, styrelser och ledningar i lokala pingstförsamlingar samt i de gemensamma verksamheterna i Pingst. Den används flitigt på församlingsexpeditioner och av enskilda personer under ett helt år och över hela landet. Bokning av annonsplats ska göras innan utgången av maj varje år.

Nedan presenteras de annonsörer som medverkade i nuvarande upplaga av årsboken. Klicka på länken nedan om din organisation eller ditt företag vill anmäla intresse för medverkan som annonsör i årsboken.