fbpx

Samer i Pingst

Urfolken uppmärksammas allt mer, både i Sverige och världen. Den samiska kulturen är stark och i dag syns samer i allt från Melodifestivalen till finkulturens litteraturpris och internationella filmpriser. Men i frikyrkorna har man ofta blivit osynlig och många samer vet inte vilka andra som också delar kulturen. Det vill nätverket Samer i Pingst ändra på, vi är ett nätverk av och för samer.

Samer finns idag utspridda över hela Sverige. På grund av fördrivningen från traditionella områden och det senaste århundradets omflyttningar finns vi överallt. Det är nära nog omöjligt att upptäcka att någon annan är same om man inte talar om det. Vem som är same syns ju inte utanpå. Glädjen blir desto större när vi finner varandra.

Nätverkets syfte är att bekräfta samernas värde för gemenskapen, precis som vi ger andra minoriteter ett andligt hem. Församlingen är en andlig gemenskap, inte etnisk eller kulturell. Vi vill genom nätverket bekräfta samerna i våra församlingar och erkänna urfolkets plats i pingstväckelsens historia.

Nätverk

Nätverket består av enskilda samer som finns i sina församlingar och sina samiska sammanhang. En ledningsgrupp inspirerar och samordnar nätverket och lokala församlingar erbjuder fysiska platser och andligt stöd.

Samer i Pingst är ett nätverk för dig som är same, men också dig som återtar ditt samiska arv. Nätverket är kostnadsfritt, gemensamt språk är svenska och dina uppgifter är inte offentliga.

 

VAD NÄTVERKET ERBJUDER
  • Kontakt via nyhetsbrev och digitala möten
  • Mötesplatser för samer på större konferenser
  • Information till församlingarna om samiskt liv och kultur
  • Studerar och dokumenterar den samiska historien i Pingst
  • Producerar kristen media och undervisning för samer

 

 

Kontakt

Stanley Almqvist
sydsamisk skogssame, Vilhelmina

samer@pingst.se
070-678 66 22

Postadress
Skog 46
912 91  Vilhelmina