fbpx

Tystnadsplikt, själavård och kris

En viktig del av församlingsarbete är att hjälpa människor i livets svåra stunder. Därför är det bra att redan innan en situation uppstår veta vad för verktyg och resurser som finns att tillgå. Här kan du läsa om vad tystnadsplikt och tystnadsrätt innebär, om hur Pingst arbetar med själavård och hur du kan hantera en krissituation. Ladda gärna ned de resurser som tagits fram.

TYSTNADSPLIKT OCH TYSTNADSRÄTT

Bibeln undervisar med stor tydlighet om allas ansvar att vårda sitt tal, bevara förtroenden och inte sprida rykten. I den kristna församlingen är möjligheten till förlåtelse trons största skatt. Förlåtelsen förutsätter öppenhet och bekännelse. Den funktionen har sin förutsättning i en omsorg om förtroendena som ges och ett ansvar att inte sprida dem vidare.

Tidigt i den kristna kyrkan utvecklades en praxis att de som avskilts för särskilda tjänster i församlingen också hade ett särskilt ansvar att bevara förtroenden och bekännelser. I det svenska samhället finns det en lång och djup tradition av att prästers och pastorers tystnadsplikt och tystnadsrätt har en stark ställning och ett stort förtroende. Med de här utgångspunkterna finns det anledning att definiera vad som gäller för tystnadsplikt och sekretess för pastorer i Pingst – fria församlingar i samverkan och för människor med andra förtroendeuppdrag i våra församlingar.

Pingst Församling har tagit fram ett dokument som ger denna fördjupning och innehåller blanketter för tystnadslöfte – en för pastorer, en för anställda och volontärer.

SJÄLAVÅRD

Pingst Själavård Referens är en nystartad grupp som arbetar för att hitta vägar för själavården att fungera bättre i vårt land och för att rusta fler till denna tjänst.

Själavårdsutbildningen anordnas av June folkhögskola i samarbete med Pingst-fria församlingar i samverkan. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen och vill fördjupa dig i detta. Själavårdsutbildningen har sedan 1991 funnits på Kaggeholms folkhögskola och finns sedan 2020 på June folkhögskola. Läs mer om Junes själavårdsutbildning.

HANDLINGSPROGRAM I KRISSITUATIONER

När krisen är ett faktum behöver vi alla råd och stöd. Ingen kan egentligen fullt ut föreställa sig den verklighet som krisen innebär förrän man befinner sig mitt i stormen. Pingst erbjuder ett material som stöd i dessa processer. Materialet ska inte betraktas som en manual där vissa åtgärder automatiskt leder till ett bestämt resultat, utan just som ett stöd för en handlingsplan.

Många gånger kan en församlingskonsult ge er församling konkret hjälp i en krissituation. Läs mer om Pingsts församlingskonsulter här.

SÄKERHET

Trossamfunden uppdateras regelbundet kring säkerhetsfrågor från myndigheten SST. Information om ex. väskförbudet och länkar till material från myndigheterna har vi samlat på en särskild sida. Klicka på länken nedan för att komma dit.