fbpx

Pension och försäkring för anställda inom Pingstförsamlingar

Pingst tillhandahåller församlingar med lösningar kring pension och försäkringar för anställda.

Frågor kring pensioner och försäkringar handhas av Peter Lindskog. För hanteringen av personal- och reseförsäkringar finns en särskild webblösning som Pingst erbjuder. Kontakta oss om er församling vill använda denna. Har er församling redan denna, klicka på länken ”Pingst Personalförsäkring” nedan för att logga in. Genom att klicka på länken ”Blanketter” nedan kommer man till en särskild sida där blanketter för försäkring och skadeanmälan finns för nedladdning.

Kollektivavtal

De flesta Pingstförsamlingar har idag kollektivavtal.

Arbetsgivarpart – Arbetsgivaralliansen
Facklig part – Vision (Vision ekumeniska)

Personalförsäkringar

TFA – olycksfall och arbetsskadeförsäkring – www.fora.se
TGL (tjänstegruppliv) – www.alecta.se
TRS (Trygghetsrådet) – www.trs.se
OFH (Gruppolycksfallsförsäkring – fritid/heltid – www.euroaccident.se

Tjänstepension

ITP1 (födda 1979 och senare) – Colletum/Alecta
ITP2+ITPK (födda 1978 och tidigare) – Collectum/Alecta

I ovannämnda försäkringar ingår sjukpension (sjukförsäkring), premiebefrielseförsäkring och efterlevandepension. Det finns information om Tjänstepension på hemsidorna www.collectum.se och www.alecta.se.

För att se en helhetsbild över hela pensionen (allmän pension, Tjänstepension och eventuellt eget sparande), kan man gå in på  www.pensionsmyndigheten.se och www.minpenson.se .

För tjänsteresor utomlands, längre missionsuppdrag (över 12 månader) och utländska besökare

Tjänstereseförsäkring (Gouda) – tecknas för tjänsteresor utomlands (gäller alla länder) upp till 1 år.
Utlandsstationeringsförsäkring (Gouda) – för utlandsvistelse längre en 1 år.
Utländska besökare (Gouda) – tecknas när församling inbjuder utländska besökare till Sverige.
ITP-Utland (Colletum/Alecta) – vid tjänstgöring utomlands mer en 12 månader – (i stället för allmän pension).

Om alla personalförsäkringar ovan hänvisar vi till vår hemsida www.pfs.pingst.se där det finns information och blanketter. Anmälningar kan göras direkt via https://forsakringar.pingst.se .

Kontaktperson är Peter Lindskog. 

Pensionsstiftelsen, försäkringsfrågor, Hjälpkassan