fbpx

Medlemskap och samverkan i Pingst

Pingst är en gemenskap av lokala församlingar som delar grundläggande värderingar och trosuppfattningar. I den här avdelningen finns information om hur en församling ansluter och medverkar i den gemenskapen.

 

Kallad, Bekräftad, Överlåten

Rubrikens ord används som ledstjärna för pastorsnätverket i Pingst – Kallad till ordets tjänst, Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till gemenskapen. Fria församlingar i samverkan handlar om samma sak. Pingst är inte främst en institution där församlingar skrivs in utan en gemenskap för församlingar som utifrån en gemensam kärna i visionen vill samverka. Ömsesidig kontakt, respekt och samverkan är centralt.

Vägen in i Pingst

”Vi vill bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.” Så sammanfattas kärnan i det långsiktiga framtidsmål som Pingst antog på rådslaget 2017″.

Vill er församling bli en del av den visionen? För de församlingar som vill bli en del av gemenskapen i Pingst – fria församlingar i samverkan – finns en rad frågor som behöver hanteras i processen. Det fodras minst ett, oftast flera samtal med församlingen för att klargöra vilket sammanhang Pingst är, samt för att få reda på den ansökande församlingens identitet och teologi.

Vägen till att bli en Pingstförsamling går via relationer lokalt eller regionalt. Det gäller förstås mötet med församlingar i den nuvarande pingstgemenskapen, men också pastorskollegor, till exempel inom nätverket Pingst Pastor.

Anmälningsblankett för att bli en medlemsförsamling i Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan, görs genom att fylla i, skriva ut och underteckna samt skicka denna blankett. Till ansökan bifogas kopia på stadgar eller andra handlingar som rör församlingens konstitution, principer och arbetssätt.

 

 

Mer om hur din församling blir en del av Pingst presenteras i foldern ”Vägen in i Pingst”. Klicka på bilden för att ladda ner pdf filen.

 

Teologi/Värdegrund

Pingst är en gemenskap av lokala församlingar som delar grundläggande värderingar och trosuppfattningar. Vi relaterar enligt stadgarna till såväl de klassiska trosbekännelserna som till Pentecostal European Fellowship, World Pentecostal Fellowship, Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.

I samband med Pingst rådslag 2012 antogs en värdegrund sammanfattad på en A4-sida. Punkterna i denna ska inte uppfattas som en fastslagen trosbekännelse utan ett försök att sammanfatta de dokument Pingst anknyter till som en grund för dem som söker gemenskap. Delar man värdegrunden och blir rekommenderad av en nuvarande medlemsförsamling är man välkommen som medlem i Pingst.

Kontakta oss för att ta del av värdegrunden: richard.svensson@pingst.se eller magnus.wahlstrom@pingst.se

Organisation

Pingst är organiserat i både ett trossamfund som ger stärkt juridisk status som kyrka, möjlighet till att förmedla kyrkoavgift och en tydlighet kring pastorernas ställning ex. när det gäller tystnadsrätt och en riksförening där större delen av vårt gemensamma arbete utförs. Tillsammans med samverkande organisationer, som LP-verksamheten, Pingst Ung, Pingstskolorna (PSK) och Pingst Förvaltning AB, arbetar vi inom sju verksamhetsområden, ofta kallat ”Fullt utbyggt Pingst”.

Om organisation och stadgar

Vad innebär samarbete i Pingst?

Ert medlemskap innebär, förutom en stärkt juridisk status som församling, att era medlemmar genom Pingst kan ge kyrkoavgift via sin skattsedel, till er församling samt till det gemensamma arbetet i Pingst. Pastorer i medlemsförsamlingar kan genom trossamfundet Pingst få vigselbehörighet. Det ges också stöd kring utvecklingsfrågor, pastorsrekrytering och vid kriser som kan uppstå i församlingen.

Foldern ”Samfundshandboken” berättar utförligare om vad samverkan inom Pingst innebär. Klicka på bilden för att ladda ner pdf filen.