Ny i tjänst

Är du ny i din pastorstjänst?

Investera i en bra start på din tjänst! Kursen Ny i tjänst erbjuder introduktionsdagar för dig som är nyanställd i pingstförsamling eller gemensam verksamhet.

Introduktionsdagarna ger konkreta, handfasta råd och vägledning. Dagarna präglas av undervisning och öppna samtal i viktiga ämnen såsom:

  • Vem är du? -Yrkesidentitet
  • Vilka är vi? -Samfundskunskap
  • Hur blev vi det vi är? -Pingsthistoria
  • Att gå framför -Att leda frivillig ledare
  • Att bygga goda relationer -Konflikthantering
  • Så här kan du också göra! -Praktiska arbetstips

Under 2020 introduceras även ”Introduktionkursen” i Pingst. Vi utökar vår mycket uppskattade ”Ny-i-tjänst-kurs” med möjlighet att välja till två webbaserade undervisningar under året och vi ger möjligheten att delta i två kursdagar (en dag i anslutning till vår pastorskonferens i januari och en dag i anslutning till Pingst Rådslag i maj).

Medverkande är bl.a.: Stefan Beimark, Helena Jakobsson, Daniel Alm, Richard Svensson, Magnus Wahlström

Målgrupp: du som de senaste åren börjat församlingstjänst som föreståndare, diakon, medarbetare, ungdomspastor/ledare, barnpastor/ledare.

Kurstid: 15-17/9 2021
Vi startar 10.00 den 15/9 och avslutar 13.00 den 17/9

Plats: Platsen är Bykyrkan i Undersåker https://bykyrkan.se/logi

Frågor: helena.jakobsson@pingst-ovik.se
richard.svensson@pingst.se

Anmälan: Anmälan stängd för året. Ny chans 2022.

Mat och Logi: Kostnad för mat och logi är 1.995kr (fast pris) Kommer man en dag innan kostar det 295 kr extra. 

Transport:
Tåg: SJ, Undersåker 
Flyg: SAS, Åre/Östersund