Organisation

Pingst - fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike - lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan år 2001.

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften. Det kan gälla allt från biståndsprojekt i tredje världen till opinionsinsatser i Sverige.
Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera.
Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker.

LADDA NER

Stadgar Riksföreningen
(0.13 MB)

LADDA NER

Placeringspolicy Pingst 2015, antagen 2015-09-28
(0.08 MB)