fbpx

Organisation

Organisation

Pingst – fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001.

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften.

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera. Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker.

RIKSFÖRENINGEN PINGST

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001, för att stärka och strukturera den gemensamma verksamheten. Arbetet med att skapa en tydligare organisation inleddes redan på 1990-talet. Den 31 december 2020 hade Riksföreningen 392 medlemsförsamlingar som tillsammans har drygt 87 000 medlemmar.

TROSSAMFUNDET PINGST

Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan aktiverades 2004 för att erbjuda pingstförsamlingar en stärkt juridisk status. Detta blev möjligt genom lagen om trossamfund 2000, som innebar att även frikyrkor kunde få status som kyrka juridiskt sett. De pingstförsamlingar som är anslutna till Trossamfundet Pingst får:

 

  • Stärkt juridisk status som kristen gemenskap.
  • Förstärkt skydd för trosfrihet.
  • Tystnadsrätt för pastorer.
  • Möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
  • Möjlighet till vigselrätt i Pingst.