fbpx

Organisation

Pingst – fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001.

Pingst samarbetar med landets pingstförsamlingar för att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen. Genom att agera tillsammans förstärks slagkraften.

Pingst utvecklar och erbjuder verktyg som är till hjälp för församlingar i olika situationer. Det kan handla om inspiration och faktakunskaper för exempelvis missionsprojekt, utbildning, diakoni och relationer, barn och ungdom, med mera. Medlemsförsamlingarna är Pingsts uppdragsgivare. Verksamhetens inriktning beslutas i rådslag, där också val av föreståndare och styrelse sker.

RIKSFÖRENINGEN PINGST

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001, för att stärka och strukturera den gemensamma verksamheten. Arbetet med att skapa en tydligare organisation inleddes redan på 1990-talet. Den 31 december 2020 hade Riksföreningen 392 medlemsförsamlingar som tillsammans har drygt 87 000 medlemmar.

TROSSAMFUNDET PINGST

Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan aktiverades 2004 för att erbjuda pingstförsamlingar en stärkt juridisk status. Detta blev möjligt genom lagen om trossamfund 2000, som innebar att även frikyrkor kunde få status som kyrka juridiskt sett. De pingstförsamlingar som är anslutna till Trossamfundet Pingst får:

 

  • Stärkt juridisk status som kristen gemenskap.
  • Förstärkt skydd för trosfrihet.
  • Tystnadsrätt för pastorer.
  • Möjlighet att ta emot kyrkoavgift.
  • Möjlighet till vigselrätt i Pingst.

Rådslaget

Det högsta beslutande organet för Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan är Rådslaget, som är ett årsmöte för föreningen.

Pingstförsamlingarna är medlemmar i Pingst på två nivåer: i riksföreningen där pingstförsamlingarnas gemensamma arbete bedrivs och i trossamfundet som ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Alla trossamfundets medlemmar är också medlemmar i riksföreningen. Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades den 8 december 2001 och hade den 31 december 2017 totalt 382 medlemsförsamlingar som representerade 85 613 medlemmar.

Rådslaget 2022 hölls i Hedvigslundskyrkan i Gävle den 20–21 maj.

Styrelsen

Styrelsen är Pingst – fria församlingar i samverkans högsta beslutande organ mellan Rådslagen och har det yttersta ansvaret för att Rådslagets beslut genomförs. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, föreståndaren, och nio ledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Följande personer ingår i styrelsen.

 

Lennart Edström

Ordförande i Riksföreningens styrelse och i Trossamfundets styrelse, lennart.edstroom@gmail.com Lennart Edström är född 1957 och bor i Stockholm. Lennart har många års erfarenhet inom risk-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Han har suttit i många företagsstyrelser och är för närvarande även styrelseordförande i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

 

Christina Hellström

Vice ordförande i Riksföreningens styrelse, christina@chpersonalutveckling.se. Christina Hellström är född 1958 och medlem i Filadelfiaförsamlingen i Överhörnäs, där hon är församlingsledare. Hon har varit ordförande för Kaggeholms folkhögskola och för PSK och ledamot i styrgruppen för  ALT. Sedan ett 30-tal år tillbaka är hon verksam inom näringsliv och ideella organisationer som föreläsare, kursledare samt författare inom ledarskap, kommunikation och retorik.

 

Daniel Alm

Föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. Ledamot i styrelsen för Pingst och Trossamfundet Pingst samt Pingst förvaltning, daniel.alm@pingst.se. Daniel Alm är föreståndare i Pingstkyrkan Västerås. Han är född 1971, är gift med Susanne och har tre barn. Han har tidigare varit biträdande föreståndare och är verksamhetsledare för Pingst Församling. Han har varit pastor inom pingströrelsen sedan drygt 20 år, och kommer ursprungligen från Vetlanda.

 

Niklas Piensoho

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen Pingst, vice ordförande i styrelsen för Trossamfundet Pingst, niklas.piensoho@filadelfiakyrkan.se . Niklas Piensoho har varit verksam som pastor och föreståndare sedan närmare 30 år. Han är pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sedan 2006. Han är utbildad vid Missionsförbundets teologiska seminarium och har skrivit ett flertal böcker.

 

Stefan Beimark

Ledamot i Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, ordförande för Styrgrupp Socialt/LP-verksamheten, stefan.beimark@pingst-ovik.se Stefan Beimark har varit verksam som pastor i cirka 20 år. Han är pastor och föreståndare i Pingst Örnsköldsvik sedan åtta år tillbaka. Han har gått på Europaportens bibelskola i Malmö och studerat på Örebro Teologiska Högskola.

 

Frida Igefjord

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, samt ordförande i Pingst ung, frida.igefjord@filadlefiakyrkan.se Frida Igefjord har gått det fyraåriga pastor- och ledarprogrammet på ALT med Filadelfiakyrkan i Stockholm som utbildningsförsamling. Hon har tidigare arbetat som barn och ungdomspastor i Nässjö och är nu verksam som pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

 

Pernilla Öman

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingst, pernilla@trollhattanpingst.se Invald i styrelsen 2019. Pernilla Öman är sedan 2016 anställd som huvudansvarig för ungdomsverksamheten i Trollhättan Pingst. Hon är utbildad undersköterska i botten, men efter ett bibelstudieår på Dalkarlså folkhögskola fick hon sin första församlingsanställning i Tibro Pingst.

 

Stefan Claar

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen och Trossamfundet Pingsts styrelse, stefan@norrkopingpingst.se Stefan Claar bor i Norrköping, där han arbetat som pastor. Han har varit pastor sedan 1978 i en rad olika församlingar runt om i Sverige. Han har god kännedom om pingströrelsens olika verksamheter och har tidigare bland annat varit styrelseledamot i PMU-styrelsen.

 

Pernilla Olsson

Ledamot i Pingst – ffs styrelse och ordförande i styrgrupp Nationell, pernilla.olsson@lifecenter.se Pernilla Olsson är född 1968 och bor i Västerås. Invald i styrelsen 2014. Hon är anställd i församlingen i Västerås och arbetar med ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildad pedagog, har arbetat som VD och har 25 års erfarenhet av arbete med ledarskap på ideell och professionell nivå. Har även många års erfarenhet av styrelsearbete.

 

Mikael Samuelsson

Ledamot i styrelsen för Riksföreningen Pingst och ordförande i Styrgrupp Internationell, samuelsson.mikael@gmail.com Mikael Samuelsson arbetar som kontorschef och begravningsrådgivare i Jönköping och Huskvarna. Han har tidigare bland annat arbetat på bankerna Nordea och SEB, samt varit administrativ chef i Pingst Jönköping, där han också haft flera olika ledningsuppdrag, bland annat som ordförande i Ledningsteam Internationell.

 

Gunnar Crona

Ledamot i Pingst ffs styrelse. gu.crona@gmail.com. Gunnar Crona är född 1950 och medlem i Pingstförsamlingen i Värnamo.  Han är församlingens representant i styrelsen för Hela människan - LP Finnveden samt frivilligarbetare i  Erikshjälpens  second hand-butik.  Gunnar Crona är filosofie magister i matematik och fysik och har ägnat sitt yrkesliv åt att arbeta som lärare,  rektor  och  skolchef.

 

Eva Werner

Ledamot i Pingst ffs styrelse. eva.werner.jkp@gmail.com. Eva Werner är medlem i Pingstkyrkan Norrahammar Taberg, där hon haft olika ledarskapsuppdrag. Eva är utbildad HR-specialist och beteendevetare och har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt offentlig verksamhet. Hon har suttit i olika ledningsgrupper och varit HR-chef. Numera arbetar hon som utvecklingsledare med fokus på chefs- och ledarutveckling, förändringsledning och HR-frågor.

 

Camilla Moberg

Ledamot i Pingst ffs styrelse. camilla@testamission.se. Camilla Moberg är medlem i Malmö Pingstförsamling, Europaporten. Hon är adjungerad till missionsrådet och har praktik i församlingen utifrån sina studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi. Camilla arbetar inom Testa Mission som kursledare för Missionskursen. Hon har även 15 års erfarenhet från telekombranschen, med ledande roller inom kundservice och Customer Experience, samt föreläser inom kommunikation och konflikthantering.

 

 

Valberedning

Samuel Rönnbrink (ordförande), Norrköping, samuel.ronnbrink@pingst.se

Nenna Åström, Örnsköldsvik, nenna.astrom@pingst-ovik.se, 070-674 75 87

Annette Runsteen, Göteborg, a.runsteen@gmail.com, 070-554 56 83

Sven-Gunnar Hultman, Täby, sven-gunnar.hultman@pingst.se, 076-310 94 19

Elloise Nordkvist, Helsingborg, elloise@helsingborg.pingst.se, 070-758 45 87

Lennart Holmner, Umeå, lennart.holmner@umea.pingst.se, 070-668 23 25

Johanna Bode, Västra Frölunda, johanna@frolunda.pingst.se, 031-45 04 52​​​