fbpx

Välkommen till IPS Network

IPS network har formats för att erbjuda rum och resurser för forskning om pentekostalism. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav. Forskarrummet drivs av Pingst – arkiv och forskning i samverkan med Institutet för pentekostala studier, IPS, som är ett forskningsinstitut inom Akademi för Ledarskap och Teologi. Nedan finns information om resurserna på sidan, om medlemskap samt de förhållningsregler som gäller på webbplatsen. Klicka på länken nedan för att komma till digitala resurser och filtrera på ”IPS forskningsrapporter” för att ladda ner av dessa.

Få tillgång till IPS Network

IPS Network är tänkt som en resurs för forskare, studenter samt andra intresserade som studerar olika frågor kring svensk Pingströrelse, dess verksamhet, mission, m.m. eller pentekostalism i allmänhet. För att få tillgång till IPS Network måste anmälan göras till nätverkets administratör: magnus.wahlstrom@pingst.se

Den användarpolicy som gäller för nätverket måste godkännas av alla som får tillgång till webbplatsen.

För tillgång till nätverket loggar användaren in med Microsoftkonto. Användarens e-post hamnar då i nätverkets register. En e-postadress kan vara en personuppgift. Pingst har ansvaret för behandlingen av dessa. Läs mer om vår integritetspolicy här. 

 

MATERIAL PÅ IPS NETWOK
I kategorin ”Tidskrifter” finns skannade kopior av flera viktiga tidningar. Exempelvis finns Pingströrelsens veckotidning Evangelii Härold skannad och OCR:ad för åren 1916–1966.

I kategorin ”Publikationer” finns andra publicerade material, i vid mening, som e-böcker och uppsatser.​

Avdelningen ”Dokumentarkiv” har ett mer blandat innehåll med olika källor och resurser såsom exempelvis pressklipp och skannade utskrifter av intervjuer.

Under menyn ”Register” finns olika förteckningar och register i pdf-format. I vissa av dem finns en beskrivning eller information på den första sidan.

I avdelningen ”Medlemsarkiv” kan nätverkets medlemmar själva bidra med källor och material.

 

ANVÄNDARPOLICY
​​​Denna har accepterats av alla användare i nätverket.​

  • Material som är publicerat på sidan får inte spridas till tredje part utan specifik tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Detta är mycket viktigt utifrån lagar kring upphovsrätt och personuppgifter (PUL).
  • Akademisk hederlighet sätts högt när medlemmar använder information, material och källor från IPS Network för egen forskning och egna projekt. Var noga med att skilja ditt eget bidrag från andras och hänvisa på ett korrekt sätt.
  • Användare får inte dela ut olagligt, hotfullt eller stötande material på sidan.
  • Ingen spam. Publicera inte något som felaktigt gör reklam för en verksamhet, produkt eller tjänst.
  • Var vänlig, saklig och ha en god ton vid samtal i forum och kring Wiki-sidor. Rikta in dig på sakfrågan och inte på personen om någon gör dig upprörd.
  • Respektera andras integritet. Dela inte någon annans personliga information. Publicera inte meddelanden från andra personer och dela inte deras personliga meddelanden utan deras tillstånd.
Magnus Wahlström

Magnus Wahlström

Pingst- arkiv & forskning, Pingströrelsens årsbok, IPS Network