fbpx

Pingst Omsorg

VAD ÄR PINGST OMSORG?

Pingst Omsorg är en plattform för nätverk och kompetensutveckling inom rörelsen. Vi stöttar församlingarna i hanterandet av det svåra och sårbara, vackra och mänskliga och frågor som rör hur man bygger en kyrka för alla. Vi tror att enhet är nyckeln till tillväxt och att allt börjar i församlingens kultur.

Bönen som Pingst Omsorg har på sitt hjärta är densamma som Jesus bad för sina lärjungar i Johannes kapitel 17:20-23, en bön om enhet.

”Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Pingst Omsorg vill genom

  • Nätverksbygge
  • Föreläsningar
  • Utbildningsdagar
  • Kompetenshöjande material

Stötta din församling i att våga ta i det sårbara och brustna för att bygga en gemenskap där vi alla får plats. Detta vill vi göra såväl konkret och praktiskt som visionärt och genom att uppmuntra och stötta de samtal som påverkar kulturen i församlingen.
Målet är sanna, kärleksfulla och trygga relationer i en församlingsgemenskap som är säker, inkluderande och tillgänglig.

Det går att bygga en församlingsgemenskap där vi alla får plats, där våra relationer är sunda och trygga och där vi firar våra olikheter.

Vi är alla pusselbitar. Olika men lika unika. Vissa bitar passar inte ihop med varandra men alla passar ihop med någon. Tillsammans bildar vi en enhet där bilden blir tydlig och komplett.

Kontakta vår verksamhetsansvarig om du har frågor om Pingst Omsorg

Christine Viklund

Christine Viklund

Verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg

086192549
0704192523
Christine.viklund@pingst.se

Helad på ett ögonblick

Ur lovsången från hennes läppar kom ett ögonblickligt helande. Gud fyllde Anna Bohlins lungor med ny kraft och gav styrka åt benen i hennes kropp. I dag är hon tacksam med hela sitt liv.

Pingst Omsorg erbjuder resurser och stöd inom:

Relationer – Psykisk ohälsa – Funktionsvariationer – Våld i nära relationer – Trygg församling – Själavårdsnätverk

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem där barn är en av de grupper där den är som störst. Psykisk ohälsa finns även inom församlingen och vi behöver öka vår kompetens för att på ett vist sätt kunna möta denna stora utmaning.

Pingst Omsorg önskar vara en resurs på detta område. Vi vill hjälpa församlingarna att börja prata om psykisk ohälsa genom att erbjuda utbildningsdagar, bidra med resurser och kompetenshöjande material. Vi tror att det behövs ett helhetsperspektiv på denna fråga, där både ande, kropp och själ blir sedd och bekräftad. Därför har vi gjort ett arbete som heter Det finns hopp för psykisk hälsa. Detta arbete har Pingst Omsorg gjort tillsammans med Lp Grow och Pingst Ung.

I bibelappen finns även en läsplan som heter Frihet från ångest som Pingst Omsorgs Christine Viklund har tagit fram. Klicka på länken för att komma dit Frihet Från Ångest

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer överallt i samhället och tyvärr även i våra församlingar.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse.

Vi arbetar med ett material framtaget av organisationen Restored i Storbritannien. Materialet finns nu översatt till Svenska och innehåller såväl matnyttig kompetenshöjande information som väldigt konkreta och handfasta tips, råd och listor att börja arbeta med i församlingskontext.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om materialet och köpa eller ladda ner ditt exemplar.

Trygg församling

Det är lätt att inte vilja ta in och se att övergrepp kan förekomma i församlingsmiljöer, men Jesus sa att det är sanningen som ska göra oss fria.

Pingst Omsorg önskar vara ett stöd för församlingarna att häva tabuer och lyfta samtalet till en plattform där vi kan hjälpa våra medlemmar att söka och få hjälp samt arbeta för upprättelse och uppbyggelse. Pingst Omsorg stöttar församlingarna i deras arbete med att förebygga och förhindra risken att övergrepp sker i våra församlingar. Vi stöttar församlingarna i att hantera det på ett rätt sätt om det värsta ändå skulle inträffa.

TACK!

Tack till alla er eldsjälar som burit Omsorgsfrågorna på era hjärtan under så många år på ett så troget sätt.

Tack till alla er som gått före och alla er som plöjt väg för de eldsjälar som nu reser sig upp i vår rörelse. Tack till alla er som genom åren har axlat uppdraget och tagit fram material som öppnar dörrar och hjärtan i vår rörelse och påverkar inte bara vår egen kontext utan även pekar på en sund modell för relationer som ger samhället ett tryggt föredöme.