fbpx

PINGST MILJÖ

Frågor som rör miljö, klimat och skapelse är viktiga för Pingst. Det pågår en teologisk reflektion inom vår rörelse där flera skrifter publicerats senaste åren kring en pentekostal syn på naturen och ett hållbart liv. I takt med att frågorna om klimat och miljö får ett allt större utrymme i samhällsdebatten behöver vi studera och samtala om vad en kristen respons är i dessa frågor, både när det kommer till undervisning och teologi, men också vårt praktiska gensvar.

Miljö och klimat är en viktig del av bibelns budskap eftersom grunduppdraget Gud gett människan är att vårda och förvalta den jord Gud gett oss. Se 1 Mos 1:28 och 1 Mos 2:15. Redan på Bibelns första sidor kan vi läsa om hur Gud skapar jorden och säger att den myllrande mångfalden är ”mycket god”. Sedan löper Guds omsorg om hela sin skapelse som en grön tråd genom hela den bibliska berättelsen. I Joh 3:16 läser vi om att Gud älskar hela världen och därför sände Jesus till jorden. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus står det i Kol 1:16. Jesus sänder ut sina lärjungar att ”predika evangeliet för hela skapelsen” i Mark 16, och det är vi fast beslutna att göra genom alla våra verksamheter i Pingst.

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn och handlingsplanen har antagits för alla Pingsts verksamheter och den följs upp med åtgärdsplaner. Arbetet samordnas i Pingsts miljögrupp och sammankallande är Johannes Widlund, miljörådgivare på PMU.

VILL DU VARA MED?

Har er församling en miljögrupp? Då vill vi komma i kontakt med er. Mejla till sven-gunnar.hultman@pingst.se eller johannes.widlund@pmu.se om du sitter med i en sådan grupp.

Vi söker även efter personer inom Pingströrelsen som sitter på spetskunskaper när det kommer till exempelvis hållbar fastighetsvård och solceller, samt personer inom vår rörelse som gärna föreläser och predikar om dessa teman. Kanske är du bara allmänt intresserad av dessa frågor och vill engagera dig på något sätt – hör av dig!

Det finns ett miljönätverk som har fokus på pingströrelsen och dess församlingar där pastorer och andra församlingsaktiva människor som brinner för dessa frågor samlas. Om du är intresserad av att ingå i nätverket kan du kontakta Sven-Gunnar Hultman via sven-gunnar.hultman@pingst.se.

Räddning för hela skapelsen

”Den plågade värld vi ser i dag är inte den enda möjliga. Det går också att föreställa sig en värld utan miljögifter, utan klimathot, utan ständig upprustning.”

Läs hela Ivar Lundgrens krönika ur tidningen Pingst.

RESURSER

Pingsts teologiska nätverk, med Sören Perder i spetsen, har gett ut boken Gud, miljön och klimatet. Köp boken i Pingsts webbshop här.

Forskningsrapporten Teologi för hela skapelsen – En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. gjord av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström (red.). Om du önskar köpa rapporten i tryckt format kan du göra det i Pingst webbshop.

PMU har publicerat skriften Kyrkan och miljöutmaningen. Boken, eller verktygslådan, är indelad i tre delar. Den första delen är en introduktion till klimatförändringarna och andra miljöfrågor. Den andra delen behandlar ekoteologi och fokuserar på kyrkans roll i att ta hand om miljön. Den tredje delen är lite mer teknisk än de andra två och handlarom hur vi kan engagera oss i klimat- och miljöfrågor.

Pingst ung har tagit fram ett material om hur man kan prata om miljö, hållbarhet och skapelsen i ungdomsgruppen. Läs materialet här.

Sven-Gunnar Hultman, föreståndare i Täby Pingstförsamling, har gjort studien Skapelsens Ande som behandlar olika aspekter inom skapelse och teologi.

GRÖN KYRKA
Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk av församlingar som vill ta steg framåt för en mer hållbar kyrka. Det är kostnadsfritt att vara med och man blir sammankopplad med andra församlingar i närheten som är med. Syftet är att kunna hämta inspiration från varandras initiativ. Inom Grön kyrka finns det också gott om material och inspirerande berättelser från församlingar som kommit en bit på sin gröna resa. Du kan läsa mer här.

PMU:S MILJÖARBETE
PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) har under många år arbetat med miljöprojekt tillsammans med  samarbetspartners över världen. Miljö- och klimatfrågorna är några av de största pådrivarna för den sociala nöd vi ser i världen idag får vi inte bukt med utvecklingen kommer det bli långt värre i framtiden. Därför är miljö och klimat ett av PMU:s tre prioriterade områden. Läs mer om deras arbete här.

PMU SECOND HAND
PMU är genom sitt rikstäckande second hand-arbete en betydande miljöaktör i Sverige. Läs mer och hitta din närmsta butik här.