fbpx
 

Pingst i Bibeln

För cirka 2000 år sedan, efter att Jesus dött och kommit tillbaka till liv igen, berättar han att det är dags för honom att gå till Fadern. Men han lovar att sända ”Hjälparen”, den helige Ande, som ska finnas där för alla som tror på Jesus.

Hjälparen kommer sedan plötsligt från himlen, som ett dån, och genom Hans kraft får Jesu följare inte bara stöd och vägledning, de får kraft att bota sjuka och göra många andra mirakler i Jesu namn. På pingstdagen börjar de troende tala i tungor på flera olika språk som de själva inte kan. Nästan 3000 personer kommer till tro och låter döpa sig som en följd.

 

Azuza Street

Det är på Pingstdagen denna hjälp från ovan kommer och det är också denna händelse vårt namn är hämtat från. Genom historien har man ibland glömt vilken hjälp vi har fått från ovan, och glömt att den helige Ande kan göra mirakler genom oss fortfarande. Så var det i början av 1900-talet när helige Ande kom igen, som ett dån, till gatan Azuza Street i Los Angeles. Det blev väckelse, många tog emot Jesus, och det som hände där gick som en svallvåg vidare till andra platser. Det är där som den ”moderna” pingströrelsen börjar. En rörelse som fortfarande växer och idag omfattar 650 miljoner människor.

 

Pingst i Sverige

Svallvågen från Azuza street kom till Sverige 1907. Människor som blivit berörda av den helige Andes kraft gav det vidare. De vittnade, la händerna på sjuka som blev friska och såg människor bli befriade. Det ledde till att fler tog emot Jesus, men också till att många som redan trodde på Gud fick en ny passion och en djupare relation med Honom.

När något nytt händer kan det också kännas främmande och i flera större kyrkosamfund uteslöts troende. Därför startades nya fria församlingar, utanför samfunden, som vi idag kallar ”pingstförsamlingar”.

Det började med några människor som berördes av Guds Ande, som sedan blev en rörelse, som blev församlingar och som år 2004 också blev ett eget trossamfund. Detta gör att Pingst mer officiellt betraktas som en kyrka i lagens mening. Idag kan man säga att Pingst är som ett paraply som omfattar hundratals församlingar som alla delar samma längtan och vision, och hjälper varandra att lyckas i sitt viktiga uppdrag.

Och rörelsen den slutar aldrig växa. Den fortsätter tills alla världens gator berörts av Guds kraft, ända hem till de himmelska gatorna som leder till Guds tron.

Tidslinje

 

 

 • Ca 30–60. Den första Pingstdagen (Apg 2). Jesu lärjungar fylls av den helige Ande, börjar tala i olika tungomål och profetera. Under och tecken sker där de går fram.

 

 • 1906 Pingstväckelsen uppstår på 312 Azusa Street i Los Angeles under ledning av pastor William J Seymour. I församlingen finns många frigivna slavar. Afroamerikaner och vita möts i ett i övrigt strikt segregerat samhälle. Svensk-amerikanen Andrew G Johnson sänds ut därifrån som missionär till Skövde Baptistförsamling, där pingstmöten startas.

 

 • 1907 Under pastor John Ongmans ledning blir Örebro ett första centrum för Pingströrelsen i Sverige. Örebromissionen startas och andedopsväckelsen sprider sig vidare i landet.

 

 • 1910. Svensk-amerikanerna Daniel Berg och Gunnar Vingren blir missionärer i Brasilien. De är med och grundar Assembleia de Deus, världens idag största nationella pingströrelse.

 

 • 1911 Lewi Pethrus blir pastor i Filadelfia, Stockholms sjunde baptistförsamling, bara 27 år gammal. Han är inspirerad av den norske predikanten T.B. Barrat och blir en viktig ledare inom pingströrelsen.

 

 • 1912. Bokförlaget Filadelfia startas av Lewi Pethrus själv för att ge ut boken Jesus kommer, med en serie av hans predikningar. Inget annat förlag antar den, eftersom han då är så okänd. Sångboken Segertoner kommer två år senare ut i sin första upplaga. Förlaget tas över av Filadelfia, Stockholm 1921.

 

 • 1913 Filadelfia Stockholm utesluts ur Baptistsamfundet. Pingströrelsen växer fram som en egen friförsamlingsrörelse.

 

 • 1915. Det första numret av tidningen Evangelii Härold ges ut av Filadelfia, Stockholm.

 

 • 1916 De första missionärerna, Lina och Samuel Nyström, sänds ut till Brasilien från Sverige av svensk pingströrelse.

 

 • 1917 Den största årliga konferensen Nyhemsveckan hålls för första gången.

 

 • 1919 Den årliga konferensen Lapplandsveckan startar.

 

 • 1942 Den första folkhögskolan startas på Rörstrand av Filadelfia, Stockholm. Verksamheten flyttas senare till Kaggeholms slott. Idag bedriver Pingstskolorna, PSK, kursverksamhet vid fem folkhögskolor; Umeå folkhögskola, June folkhögskola, Kaggeholms folkhögskola, Mariannelunds folkhögskola och Vinga folkhögskola.

 

 • 1945. Tidningen Dagen startas.

 

 • 1952. Spar- och Kreditkassan, senare Samspar, bildas.

 

 • 1955 IBRA Radio startas. Regelbundna radiosändningar sker från Tanger i Marocko på åtta olika språk. Den första IBRA-chefen var kände sångaren Einar Ekberg, som länge hade publikrekord i Kungsträdgården. Enligt pressen samlade han en publik på 30 000 personer.

 

 • 1956. Lewi Pethrus bildar lobbyorganisationen KSA – Kristet Samhällsansvar. Det är en ekumenisk grupp där Pethrus lär känna den unge Birger Ekstedt som senare blir partiledare i KDS.

 

 • 1959. LP-stiftelsen, Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet, föddes. Numera LP-verksamheten.

 

 • 1964. Det politiska partiet Kristen Demokratisk Samling, KDS, bildas med pingstvänner som en viktig drivkraft. Lewi Pethrus blir förste vice partiordförande.  

 

 • 1965. PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) grundades med tillgång till statligt stöd för projekt i hela världen.

 

 • 1983. Produktionsbolaget TV-Inter startas efter att ett miljonoffer samlats in under Nyhemsveckan. Till de många programmen hör Minns du sången som blir en tittarsuccé på SVT. Ett annat är Morgonluft som sändes på TV4 med Stefan Claar som programledare.

 

 • 1999. En högskoleutbildning för pastorer, Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS) startas.

 

 • 2001. Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan, bildas och inkluderar tre år senare såväl det nationella arbetet som svensk pingstmission.

 

 • 2002. Statsminister Göran Persson besöker och talar på pingströrelsens stora pastorkonferens predikantveckan i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

 

 • 2004. Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan aktiveras efter beslut vid ett extra rådslag.

 

 • 2007. Sveriges statschef konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besöker Nyhemsveckan.

 

 • 2018. Pingstvännen Dr Denis Mukwege tar emot Nobels fredspris för sitt arbete för sexuellt utnyttjade kvinnor på Panzisjukhuset i DR Kongo. Mukwege kunde utbilda sig till läkare tack vare stöd från svensk pingstmission och PMU, som även stöttat uppbyggnaden av Panzisjukhuset.