Familjehem

Familjehem

Behovet av familjehem är akut i samhället

LP-verksamheten och Pingst Församling bygger nu ett nätverk för att underlätta för fler att ta emot barn, unga och vuxna.

Att stå på de utsattas sida och vara ett hem för människor ingår i Pingsts framtidsvision. Uppdraget är högst aktuellt i dag då tusentals barn, unga och vuxna saknar en familj att bo hos.

-Det lyfts ofta fram i media hur de istället måste bo på institution och många gånger far illa av detta, säger Börje Dahlkvist, kommunikationschef på LP-verksamheten. En flicka som intervjuades i Kaliber sa: ”Jag vill ju bara hem, men jag har inget hem.”

Läget har blivit akutunder pandemin, då kontakter med Bris och kvinnojourer visar att våldet och missbruket ökat i hemmen. LP och Pingst Församling inleder därför ett arbete för att identifiera de familjehem som finns inom rörelsen, bygga upp ett nätverk och ge resurser till stöd.

På länkarna nedan finns information om vad familjehem innebär och hur det går till.

Richard Svensson

Richard Svensson

Verksamhetsledare Pingst Församling