fbpx

Familjehem och kontaktfamiljer

Behovet av familjehem och kontaktfamiljer är akut i samhället. LP-verksamheten och Pingst Församling bygger ett nätverk för att underlätta för fler att ta emot barn, unga och vuxna. Att stå på de utsattas sida och vara ett hem för människor ingår i Pingsts framtidsvision. Uppdraget är högst aktuellt i dag då tusentals barn, unga och vuxna saknar en familj att bo hos.

Under pandemin blev läget efter fler familjehem akut. Kontakter med BRIS och kvinnojourer visar att våldet och missbruket ökat i hemmen. LP och Pingst Församling inleder därför ett arbete för att identifiera de familjehem som finns inom rörelsen, bygga upp ett nätverk och ge resurser till stöd.

RICHARD SVENSSON

richard.svensson@pingst.se
08-619 25 70
076-536 25 70