Pingst Administratör

Är du administratör i din församling?

Pingst administratör är för dig som har någon form av administrativ funktion i en Pingstförsamling. Till exempel om du jobbar med ekonomi, bokningar, kommunikation, ansökningar, predikoturer, samordning och liknande.

Resurser och verktyg

Pingst erbjuder flera resurser inom fältet församlingsadministration så som krisberedskap, arkivhjälp, stöd, statistik, dataskydd med mera. Resurser för dessa hittar du bland annat i WikiPingst.

  Årlig konferens

  Varje vår bjuder Pingst Administratör in till en särskild konferens för dig som arbetar administrativt i en Pingstförsamling. Konferensen hålls för att ge både inspiration och utbildning. 

   Kontakt

   Har du frågor eller vill du hålla dig uppdaterad om det senaste från Pingst Administratör? Hör av dig till kontaktperson, Madeleine Hansson.

    Madeleine Hansson

    Madeleine Hansson

    Direktor för Pingst - fria församlingar i samverkan