fbpx

Pingst Tillväxt

Pingst Tillväxt är samlingsnamnet för församlingsplantering, församlingsutveckling (Omstart) och församlingsledarträning inom pingst. Här nedan presenteras resurser för att stötta församlingar och ledare till välmående, utveckling och tillväxt. Allt är framtaget för att möta olika behov eller faser i församlingens utveckling. Om du inte hittar det som du söker efter kan du kontakta Richard Svensson, verksamhetsledare Pingst Församling, richard.svensson@pingst.se.

Församlingsplantering

Vi vill erbjuda din församling och era ledare att göra en resa mot nya initiativ för att expandera och plantera kyrkor. Delta på vårens högaktuella mötesplatser och ta er församling ett steg längre.

ROUNDTABLE ONLINE

En visionär mötesplats för nationella och globala ledare men fokus på strategier och modeller för församlingsexpansion. Här erbjuds digitala seminarier med församlingsbyggare från olika delar av vår värld.

NÄR: 1 februari, 4 april och 30 maj. Klockan 13:00-14:00

LEDARDAG – Expandera din kyrka och ditt ledarskap

Under konferensen This is Life i Västerås erbjuds en ledardag med inriktning på planering och församlingstillväxt med fokus på erfarenhet och content. Med detta initiativ vill vi inspirera er att satsa framåt.

NÄR: 15-16 mars

Församlingskonsult

Pingst erbjuder genom församlingskonsulterna särskild hjälp till lokala församlingar i en rad frågor, som exempelvis samgående med andra församlingar, att vara bollplank i svåra frågor, allmänt stöd och hantering av konflikter.

Pingst har fördelat ansvaret på några pastorer, som har stort förtroende och finns fördelade i olika regioner i Sverige. Församlingar som ber om hjälp kommer att debiteras enligt en fastställd taxa.

 

Läs mer och ladda ner vår folder här

Mentorskap i Pingst

Pingst erbjuder dig som är nyanställd pastor en mentor. En mentor som har vandrat före i sin tjänst och som kan hjälpa dig i hantverket att vara pastor. Vi vill att du ska kunna leva i din kallelse och lyckas i ditt uppdrag.

Vi vill även utmana dig som har varit pastor under en tid att ta dig an nästa generations pastorer. Din erfarenhet av med- och motgångar är viktig och genom att du delar med dig av det som du upptäckt eller erfarit av din tjänst kan du hjälpa en ny pastor.

Pingst församlingscoach

Vi tror på den lokala församlingen som hopp för människor i dess närhet. Gud vill använda församlingen för att presentera evangeliet, bygga en varm gemenskap och i allt vara i Guds tjänst. Om ni önskar ha någon utifrån som ställer frågor, utmanar och stöttar er i er församlingsprocess så är våra församlingscoacher ett bra alternativ.

Läs mer och ladda ner vår folder här

Pingst Omstart

Hur mår din församling? Behöver ni hjälp att hitta tillbaka till framtidstro och förändringskraft? Gud vill att våra församlingar ska vara en sund tillväxtmiljö, där nya människor får en tro på Jesus och växa som lärjungar. Pingst Omstart vill vara med och stötta er som vill börja en förändringsresa i er församling. Tillsammans med en församlingshandledare och en moderförsamling finns möjligheten att lyfta er församling.

För mer information kontakta Ola Olofsson, verksamhetsansvarig på ola@varbergpingst.com eller 0340-54 51 80

 

Naturlig Församlingsutveckling

Naturlig Församlingsuveckling, oftast förkortat NFU, arbetar för att de lokala församlingarna ska vara friska och andligt starka. Det handlar inte om nya metoder eller modell, utan om ett redskap, till hjälp för att vårda församlingen. Det handlar om att se vilka metoder som är avgörande för tillväxt, hur man kan identifiera dem i den egna församlingsmiljon och sedan arbeta med dem som ett naturligt sätt.

I Sverige fungerar NFU som ett ekumeniskt projekt i nära samarbete med Sveriges Frikyrkoråd (FSR). Drygt 400 församlingar, i så gott som alla samfund i Sverige, har gjort en ”hälso-undersökning” enligt NFU. Cirka 90 av dessa är pingstförsamlingar.

Åtta viktiga särdrag

Kvaliteten i församlingslivet är avgörande för den numerära tillväxten. NFU mäter kvaliteten utifrån åtta särdrag. Dessa är:

  • Utrustande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella trukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Behovsorienterad evangelisation
  • Kärleksfulla relationer

Hur sker en NFU-process?

En NFU-process inleds med att man gör en NFU-undersökning i församlingen där man får hjälp att se hur församlingen mår i relation till de åtta särdragen. Denna diagnos ligger sedan till grund för församlingens fortsatta utvecklingsarbete. NFU-processen leds i samverkan med en handledare. Handledarens uppgift är att lyssna in församlingens situation och stödja, uppmuntra och utmana församlingsledningen i processen.Handledaren behöver möta församlingsledningen 2–4 gånger per år för att processen skall hållas levande. En process behöver pågå minst 2–3 år för att man skall kunna se konkreta utvecklingsresultat.

Läs mer om NFU här 

KONTAKT

Richard Svensson är ansvarig för verksamhetsområdet Pingst Plantering. Vill du veta mer om församlingsplantering? Kontakta Richard via:

richard.svensson@pingst.se