fbpx

Pingst Bön

Pingst Bön är ett nationellt nätverk som vill vara med att bära i bön tillsammans. Vi vill uppmuntra och samla till bön i våra församlingar. Vi vill vara en underström, en underton och ett understöd för den enskilde, för våra församlingar, för våra verksamheter i Pingst, för våra städer, samhällen och regioner, och för landet.

UNDERSTRÖM

Bön är den ström av liv från Gud som verkar hela tiden. Bön är gemenskap med Gud och det bär fram en Guds närvaro överallt. En ström som ger glädje åt Guds stad (Ps 46:5).

UNDERTON

Det hörs när vi varit inför Gud i bön. Då finns en frimodighet, en förkrosselse och en ton som når fram. Det är viktigt vad vi säger, men också hur vi säger det.

UNDERSTÖD

I tjänst för Jesus går det åt kraft och uthållighet. Det är en kamp och en strid för människors liv. Pingst Bön vill vara ett stöd och stå bakom i uthållig förbön.

Event

Vi bjuder in till ett par bönekonferenser under året. En för södra Sverige och en för norra Sverige. Vi finns även med på konferenser i Pingst. Utöver det stödjer vi olika böneinitiativ som sker över landet. Vi behöver stå tillsammans för Sverige.

Pingst Bön har givetvis inte patent på bön i Pingst. Vi vill vara med och stödja, uppmuntra och vara en del av det Gud gör. Bön är en rörelse där Guds Ande väcker en längtan, en nöd och ett behov. Pingst Bön vill vara ett dynamiskt nätverk som växer fram i och genom det Gud gör.

Må Gud utgjuta nådens och bönens Ande! När allt kommer omkring är det bara nåd. Det är nåd att vi får komma till Gud med allt vi möter i bön. Gud kallar oss idag att be för vårt land. Visst vill du vara med?

Varje månad skickas ett bönebrev via mail ut med undervisning, uppmuntran och böneområden som du kan vara med att be för. På så sätt bygger vi upp ett bönenätverk med trådar över hela landet. Du kan vända dig till din församling för att dela böneämnen eller till bon@pingst.se. Vi kommer dock inte ha möjlighet att svara personligen på alla mail vi får, inte heller kan vi ta med alla böneämnen som kommer in.

Kontakt

Ledningsgrupp

Lasse Bjervås, pastor i Hässleholm

Maria Eriksson, pastor i Tranås

Carl-Vilhelm Hasselgren, pastor i Eskilstuna

Niclas Strindell, pastor i Mellanbygden

David Sundström, pastor i Luleå