fbpx

Pingst Bön

Pingst Bön är ett nätverk av pastorer som har på sitt hjärta att stärka och befästa bönens plats mitt i församlingen.
Vår uppgift är att hjälpa, stödja och uppmuntra församlingars böneinitiativ. Om församlingen så önskar kan vi även komma på besök och på plats vara med att etablera ett bönearbete. Vi sänder ut en signal till mobilisering i bön för staden, regionen och nationen.

 

BAKGRUND

Vi läser i Nehemja om hur han fick höra att de som är kvar i Jerusalem lider stor nöd och vanära. Jerusalems skyddsmur var nedbruten och portarna nedbrända. Det nödvändiga beskyddet fanns inte där. Fienden kunde komma och gå som han ville och det drabbade hela staden. När Nehemja fick höra detta så grät han, och så vände han sig till Gud i bön och fasta. Det var startpunkten för återuppbyggandet. Det finns en andlig motsvarighet till denna mur som Guds församling kan vara med och bygga, till försvar för staden, regionen och nationen. Församlingens böner påverkar atmosfären i din stad, ditt samhälle, och i förlängningen i regionen och tillsammans gör vi det i hela Sverige.

Är det lätt att komma till tro i din stad? Är det mycket kriminalitet i din stad? Är det mycket av hopplöshet på din ort?
När vi börjar be så börjar det vända. Det är ett långsiktigt arbete. Men också ett mycket gott arbete där alla kan vara med.

Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus… Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Jesaja 56:7

 

”Bön är gemenskap med Gud”

Plikt och kramp är ord som inte hör hemma när man pratar om personligt böneliv, utan det handlar i stället om att odla sin vänskap med Gud. Det menar Anethe Carlsson, en av pastorerna i ledningsgruppen för Pingst Bön.

MÅL OCH SYFTE

Vi vill hedra de som har gått före och förberett marken. Stora ledare som historiskt sett har brutit ny mark såväl som den uthålliga bönegruppen och olika människor som har bett år ut och år in för väckelse på orten. Pingströrelsen har ett starkt arv i bönetjänsten. Kraften i bönen är både en färskvara och ett arv. Gamla segrar och genombrott finns där men om bönen avstannar så avstannar också rörelsen framåt och de andliga flödena täcks över.

När vi börjar be så börjar vi gräva fram de gamla andliga brunnarna igen. Det som en gång är uppgrävt finns där även om det inte syns på ytan. Vi vill hjälpa församlingar som vill, att bli bedjande och att på nytt koppla med det arv som finns samt att återta och utöva den auktoritet som är oss given av Jesus Kristus, Messias. Allt för att Guds plan för våra städer och samhällen ska fullbordas.

Gud, Låt Ditt rike komma! Gud, låt Din vilja ske, på jorden såsom i himmelen.

LEDNINGSGRUPP
Lasse Bjervås
Niclas Strindell