fbpx

Pingsts verksamheter publicerar en rad material som presenterar allt från aktualiteter till fördjupning och kunskap kring församlingsrörelsens historia och teologi. Flera av dem publiceras också digitalt och här har vi samlat dem i ett bibliotek. Överst finns Skriftserier, sedan Foldrar och slutligen Tidningar.

Förutom dessa publicerade material finns också en materialbank med ex. grafik för sociala medier, rådslagshandlingar, m.m. på Wikipingst

SKRIFTSERIER

Insamlingsstiftelsen för pingstforskning, instiftades år 2004 för att främja akademisk forskning om den svenska Pingströrelsen. Den förvaltas av Pingstförsamlingarnas skol och kursverksamhet (PSK). Genom Pingst – arkiv och forskning publiceras avhandlingar, dokumentationer, m.m. i en skriftserie med syftet att tillgängliggöra forskning som gjorts om och ny kunskap som dokumenteras om svensk Pingst.

Skriftserien Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning är en skriftserie som startade 2011 för att tillgängliggöra den viktiga kunskap som enskilda författare kan erbjuda genom sin berättelse. I serien publiceras biografiska skildringar av olika slag som på olika sätt anknyter till den svenska Pingströrelsen. En mindre upplaga trycks på papper för bibliotek och enskilda personer. De publiceras även digitalt här.  

Skriftserien Trons hemlighet gavs ut av det Teologiska nätverket i Pingst åren 2006-2013 med ambitionen att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra. Trons hemligheter ger en samlad och tillgänglig fördjupning kring de centrala delarna i den kristna tron.

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) drivs inom Pingsts teologiska högskola Akademi för Ledarskap och Teologi. IPS driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom. Flera tillämpade forskningsprojekt presenteras i skriftserien Forskningsrapporter från IPS.  

Foldrar

Pingsts Församling har tagit fram en rad foldrar med information kring församlingsrelaterade frågor. Klicka på bilderna nedan för att öppna respektive folder. Information finns också i avdelningar på sidan Församlingsservice.

Tidningar

Tidningen Pingst

Medlemstidningen Pingst kommer till pingstvänner i brevlådan fyra gånger per år. Tidningen innehåller inspirerande läsning – nyheter, personporträtt, reportage, krönikor och korsord. I varje nummer finns också temasidor där vi fördjupar oss i aktuella ämnen som handlar om den kristna tron och livet med Gud och varandra. Tidningen Pingst går regelbundet ut till drygt 35 000 hushåll men publiceras också digitalt. Den kommer ut med 4 nummer per år.  

LP-tidningen

LP-verksamheten har i snart 60 år bedrivit vård och social omsorg riktad till människor i utsatta livsförhållanden. Som en del av arbetet i Pingst erbjuder LP-verksamheten ett rikstäckande nätverk och finns på ett 80-tal platser runt om i landet. LP-nyheterna kommer normalt ut med fyra nummer per år. Tidningen försöker genom olika reportage och informativa artiklar ge en aktuell vardagsskildring vad som händer inom LP-verksamheten.  

PMU – tidning och materialbank

Genom PMU arbetar Pingst med humanitärt arbete och bistånd i många länder. PMU:s uppdrag är att bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans – skolgång istället för barnarbete, rent vatten och mat i magen, jämställdhet, vård och fred. PMU-tidningen utkommer fyra gånger per år. Den innehåller reportage, intervjuer, ledare och notiser. PMU tar också fram andra material för fördjupning och information.