fbpx

Författare: Noomi Lind

Kraftsamling för de mest utsatta

Kraftsamling för de mest utsatta
Nu kraftsamlar verksamheter inom Pingst med församlingen för att tydligt möta behoven i de mest utsatta områdena.
För att göra skillnad där det behövs som mest satsar LP-verksamheten, tillsammans med Sport for Life, Pingst Utbildning, Pingst Omsorg och Dream center ihop med lokala församlingar. I polisens senaste lista, från 2021, klassas 61 områden i Sverige som riskområden,...

”Sydsudan drabbade oss”

”Sydsudan drabbade oss”
De lever i ständig vaksamhet i världens mest korrupta land, där våldet hör till vardagen. Ändå är de inte rädda. Möt Magdalena Waern och Filip Lidström, missionärer i Sydsudan sedan två år tillbaka.
Sydsudan toppar listan över världens mest korrupta länder och befolkningen är hårt märkt av ett inbördeskrig som pågått i flera decennier. Vad får ett ungt par att lämna sin trygga tillvaro i Värnamo för en vardag i Sydsudans huvudstad Juba? Mitt under samtalet med...

Tema mission: Uppdraget gäller ännu

Tema mission: Uppdraget gäller ännu
Frukten av vårt missionsarbete är närmare femtio miljoner pingstvänner globalt, men vårt uppdrag är ännu inte slutfört. Läs om drivkraften för mission och hur vi kan förnya den vision som gjort oss unika i världen.
PARÁ. BÅDA HÖR ordet inom sig, men ingen av dem vet vad det betyder. Två unga svenskar, Daniel Berg och Gunnar Vingren, ska snart ge sig ut på sitt livs äventyr. Efterforskningar visar att Pará är en stad i Brasilien och 1910 startar de ett missionsarbete som blir ett...

Kursen gav mod att förverkliga drömmen

Kursen gav mod att förverkliga drömmen
Kan man rädda världen? Absolut, om man börjar där man står. Pingstkyrkan i Landsbro har blivit sambandscentral för Brobyhjälpen som i samarbete med lokala livsmedelsbutiker och engagerade volontärer ger stöd till människor i utanförskap.
Två gånger i veckan hämtas svinnvaror från fyra livsmedelsbutiker, mat som är fullt ätbar men som inte går att sälja på grund av en trasig förpackning, kort hållbarhet eller helt enkelt för att bananerna blivit för bruna. All mat transporteras sedan till Brobykyrkan...

Ökad jämställdhet ska främjas genom teologiskt samtal

Ökad jämställdhet ska främjas genom teologiskt samtal
I höst bjuder Pingst in till en dag om jämställdhet. Målet är att lyfta de hinder kvinnor upplever som ledare eller i deras väg mot ledarskap.
Förhoppningen är inte bara att identifiera hindren utan även att se vad församlingarna ute i landet kan arbeta med för att öka jämställdheten. –  Pingsts hållning är att alla människor kan bli kallade, oavsett kön. Att kvinnor och män upplever att det finns skillnader...