fbpx

Fokus på samer i Pingst

Fokus på samer i Pingst
Att upptäcka en helt samisk pingstförsamling är en sensation. Fjällsol bildades för 100 år sedan av tio samer som kommit till tro. Genom ett nytt nätverk lyfts berättelserna fram i ljuset.

Bland kåtorna på Ankarede kyrkoplats uppmärksammades under sommaren hundraårsminnet av en samisk församling. Efter en mässa i Svenska kyrkans kapell började samerna firandet i solskenet med svala vindar från älven. Det blev sång och personliga vittnesbörd, fika och lunch och församlingen Fjällsols fantastiska historia. Pingströrelsens ledare Daniel Alm hade sänt en särskild hälsning.

Det samiska inslaget har varit en okänd del av pingströrelsens historia, men nu börjar det träda fram allt mer. Det fanns pingstevangelister bland sydsamerna som gått bibelskola och reste runt med väckelsemöten i församlingar. Svensk-amerikanerna August och Ingrid Forsgren vandrade i väglöst land och fick döpa fyra av kåtornas folk i iskalla fjällsjöar. De uppmuntrade tio nydöpta samer att bilda en egen församling, och dess ordförande var renskötare. Pingstförsamlingen i Gäddede är en del av det som lever kvar i dag. Men det finns också en grupp samer i Håkafots missionförening som vårdar arvet efter församlingen Fjällsol och brinner för väckelse.

– I den samiska kulturen finns det mycket som matchar bra med pingströrelsens teologi och tradition, berättar Stanley Almqvist, medlem i Pingstförsamlingen Vilhelmina. Den präglas av en öppenhet för andlighet och karismatik, där det är naturligt att be för sjuka och att se dem bli helade. Att leva i harmoni med skapelsen och naturen är också centralt.

Stanley Almqvist är drivande inom det nystartade nätverket Samer i Pingst vars syfte är att stärka och stötta varandra som folk och förmedla kunskap utåt. Målarböcker med Bibelns budskap på två samiska språk har tagits fram och seminarier ska hållas.
– En kyrka som inte värderar sina egna samer har heller ingen trovärdighet i det samiska samhället, framhåller Almqvist. Därför är detta arbete viktigt.

Enligt FN finns 370  miljoner urfolksinvånare i världen, men i Europa är det bara samerna som erkänts som urfolk. Långt tillbaka bodde de över stora skogsområden i norr, men deras mark togs ifrån dem av staten och deras kultur började utrotas.
–  Upprättelsen av det samiska folket börjar för 100 år sedan och är alltså jämngammal med pingströrelsen, säger Almqvist.

Sedan pingströrelsens början har människor av olika bakgrund funnit gemenskap med varandra, men de yttre samhällsnormerna har också påverkat.
– Harmoniseringen får inte gå över i assimilering, så att vi förlorar den resonansbotten som ger en särskild klang åt det vi upplever, framhåller Almqvist. Historien och traditionerna måste leva vidare.

Det var först i 50-årsåldern som han själv fick insikt om sitt samiska ursprung.
– Min farfar och farmor beslutade att deras barn inte skulle få veta att de var samer för att slippa lida. Min pappa kunde och gjorde allt det som jag själv lär mig nu, men han kallade det aldrig för samiskt. Så jag har haft det i mig hela livet, och det är en glädje att vara same nu när jag vet om det.

Av Noomi Lind

Fakta, Samer i Pingst

  • Samer i Pingst är ett nätverk för den som är same och det ger även stöd till den som återtar sitt samiska arv.
  • Det kostar inget och krävs inget för att vara medlem och medlemmarna behöver inte visa upp sig eller bli offentliga.
  • Gemensamt språk är svenska.
  • Gå med genom att maila samer@pingst.se

Bildtext:
På den stora bilden syns bland andra Marja Kristine Oskal, Gustaf Jillker och Stanley Almqvist under firandet på Ankarede kyrkoplats. Foto Elin Almqvist. På den lilla bilden syns de samiska församlingsledarna Anna och Anders Tomasson med gäster.