fbpx

VI BER FÖR UKRAINA

Efter två år av pandemi ser vi nu ut att gå in i en fas av ännu fler politiska och militära konflikter än tidigare. Världen skakas av instabilitet och oro. Mitt i detta har vi som troende en viktigare uppgift än på länge, att vara bedjande och kärleksfulla så långt vi orkar. Nu är tid att uppvärdera bönen och gemenskapen. Jag vill uppmuntra dig att ta in de ord Lewi Pethrus skrev i andaktsboken Under den högstes beskärm och låt dem stärka din tro: ”O, att även folken som sådana och dess ledare tog Gud med i sina rådslag!” Han skriver vidare: ”Ondskans makter rustar sig. Otron mobiliserar. Men vi som vill representera en helhjärtad kristendom räknar med en Gud som kan göra under.”

Be för fred i Ukraina!

/ Daniel Alm

SE HIT! Här har vi samlat alla resurser kopplade till hur ni som församling kan möta nyanlända ukrainare.

Kommentarer om händelseutvecklingen

Patrick Öhlund är Pingsts missionsskreterare för Eurasien ger en lägesuppdatering om kriget. Genom hans kontakter i Ukraina och grannländer ger han en bild av hur läget ser ut för människor på flykt och troende i landet.

IRINA LÄMNADE MISSIONSFÄLTET MEN HAMNADE MITT I KRIGET

 8 juni 2022

Jag befann mig i ett land i Centralasien för en och en halv vecka sedan på en pastorskonferens för Pingstunionen. På hotellrummet slog jag på teven för att se vad man sa angående Ukraina och det var mycket intressant…Läs hela

TILLBAKA TILL LVIV

 17 maj 2022

Patrick Öhlund har återigen rest till Ukraina tillsammans med Allan Ekstedt. På plats i Lviv fick de möta borgmästaren och besöka daghärbärget för barn, CCC, som på grund av kriget nu förvandlats till ett transitboende för flyktingar…Läs hela

FLYKTEN FRÅN KRIGET TOG TANYA, KRISTINA OCH ANYA TILL TURKIET

 5 maj 2022

De tre kvinnorna har alla flytt kriget i Ukraina och lyckats ta sig till Turkiet. Men deras vägar dit har sett olika ut, något som även tycks vara fallet för deras framtid…Läs hela

INSAMLING

Ett 40-tal svenska pingstförsamlingar har sedan tidigare samarbeten och tät kontakt med församlingar i Ukraina. Flera av dessa har nu startat olika typer av insamlingar till behövande i Ukraina och till dem som är på flykt. Om du vill hjälpa på något sätt, kan du ta kontakt med en församling i din närhet som startat en insamling.

PMU:s insamling för nödhjälp

FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att de humanitära konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Genom PMU:s globala nätverk har de möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma.

Vill du vara med och ge?

Swish: 9000506
Plusgiro: 900050-6
Märk gåvan: Ukraina

BREV TILL PINGST I UKRAINA

Den 24 februari skickades en hälsning från Pingst ffs till Ukrainas pingströrelse. Brevet författades och skrevs under av Daniel Alm, Föreståndare Pingst, och Patrick Ölund, Regionsekreterare Eurasien.

Käre Biskop Mykhailo Panochko,

Vi vaknade upp till de fruktansvärda nyheterna om vad som händer i Ukraina. Vi vill rikta vårt innerliga stöd och kärlek till er. Vi står tillsammans med er under denna svåra tid. Vi vill att ni ska förstå att ni står inte ensamma utan att det är många som ber för er.

“Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” (Jes 41:10). Hur kan vi hjälpa? Tveka inte att kontakta oss.

/ Daniel Alm, Föreståndare Pingst och Patrick Ölund, regionsekreterare Eurasien