fbpx

Pingsts förste föreståndare Sten-Gunnar Hedin är hemma hos Gud

Pingsts förste föreståndare Sten-Gunnar Hedin är hemma hos Gud
Sten-Gunnar Hedin, grundare av Pingst - fria församlingar i samverkan och dess förste föreståndare har flyttat hem till Gud. Han blev 74 år gammal.

Tron på att vi är starka tillsammans och har ett tydligt socialt ansvar som kristna var viktiga drivkrafter i Sten-Gunnar Hedins liv och tog sig uttryck i en lång rad av uppdrag genom livet.

Som grundare av riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001, banade Hedin väg för ett större samarbete mellan Sveriges pingstförsamlingar. Tre år senare bildades trossamfundet Pingst och han var föreståndare fram till 2008, då Pelle Hörnmark tog vid. Sten-Gunnar Hedin var även föreståndare i Filadelfiaförsamlingen Stockholm mellan 1997-2006.

Sten-Gunnar Hedin föddes 1948 och växte upp i byn Lillterrsjö utanför Ramsele i Västernorrland, med föräldrar och sju syskon. Han upplevde redan 12 år gammal kallelsen att bli evangelist och efter bibelskola antogs han så småningom som praktikant i Junsele pingstförsamling. Senare följde kallelser till olika församlingar som predikant och evangelist och därefter som pastor och föreståndare. Förutom i Filadelfia Stockholm, tjänade han i Kristinehamn och Södertälje. Han gifte sig även med Ellen och de fick fem barn tillsammans.

I sin livsgärning präglades Hedin av en helhetssyn på det andliga uppdraget, där socialt arbete och mission hörde ihop och han framhöll vikten av ett starkt samhällsengagemang.

”Jag har en vision om att kyrkan inte borde följa utvecklingen, utan leda den. Vi borde vara steget före i både debatt och analys” sa han i en intervju i tidningen Dagen 2016.

Till hans många uppdrag hörde ordförandeskap för nykterhetsrörelsen Vita, samt för Läkarmissionen. Till de frågor som var viktiga för honom hörde också äktenskapet och han var tongivande i en kampanj för att värna om det. Mellan åren 2010-2014 var Sten-Gunnar Hedin förbundsordförande för Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG.

Som talesperson för pingströrelsen mötte och påverkade Hedin många samhällsledare och en bekantskap som utvecklades till vänskap var den med dåvarande statsministern Göran Persson, som han även bjöd in som talare till Predikantveckan.

Något som också låg på Sten-Gunnar Hedins hjärta, var det ekumeniska samarbetet mellan kyrkorna. Han var från 2008 knuten till den ekumeniska kommuniteten vid Bjärka Säby, som visitator.

En rad debattartiklar till försvar för grundläggande kristen bibelsyn, mynnade ut i ett boksamarbete med den katolska biskopen Anders Arborelius. Tillsammans skrev de tre böcker som kommit ut på Libris; Jesusmanifestet 2003, Anden – Gud här och nu, 2008 och senast Gud är kärlek – Fader Son och Ande, 2021. Utifrån gemensamma rubriker presenterade de i böckerna var för sig hur de som katolik respektive pingstvän såg på, och uppfattade treenigheten.

Sten-Gunnar Hedin tillhörde de sista åren Södertälje pingstförsamling. Hans tillvaro var kantad av sjukdom, men han behöll sitt engagemang för de frågor som han brann för in i det sista.

– Som rörelse sörjer vi pastor Sten-Gunnar Hedin som var den förste föreståndaren för Pingst – fria församlingar i samverkan, säger nuvarande föreståndare Daniel Alm. När jag ska försöka sammanfatta Sten-Gunnar Hedins pastorsgärning går tankarna till den danske prästen N.F.S. Grundtvig. Han grundade vad som idag är folkhögskolorna i sin kamp till stöd för de då utsatta danska bönderna. Grundtvigs tes var: Människa först, kristen sedan. Det är något över det jag tycker stämmer väl med Sten-Gunnar Hedin. Han var en människa bland människor och i det bar han med sig ett inre liv med Herren till nytta för många. Han var präglad av väckelserörelsen men också av arbetarrörelsen och förenade i detta solidariteten med gudsfruktan. Han var pingstvän och han var ekumen. Jag minns att jag lyssnade till honom i just ett ekumeniskt sammanhang där Sten-Gunnar berättade om pingstväckelsen, dess ursprung och dess andliga flöden. Jag vet att jag sa till Sten-Gunnar då att denna berättelse skulle ha filmats för eftervärlden. Jag har sällan hört en så initierad och samtidigt varm beskrivning av den rörelse vi tillhör.

– En bildad och en inför Herren böjd man med människan i fokus har lämnat oss för att för alltid vara hos Jesus. Tack käre Sten-Gunnar för vad du betytt för pingströrelsen i Sverige men också för hela kristenheten, avslutar Daniel Alm.

Foto: Natanael Gindemo/Dagen