fbpx

Pingst inleder samverkan med TBN Nordic

Pingst inleder samverkan med TBN Nordic
Med målet att evangelisera Sverige med media som verktyg inleder Pingst- fria församlingar i samverkan ett samarbete med den kristna TV-kanalen TBN Nordic.

– Som väckelserörelse vill vi se mer Jesus i våra egna liv, men vi vill även ge mer Jesus till Sverige. Det
är av den anledning som pingststyrelsen har beslutat att vi ska göra en treårig satsning på evangelisation
i vårt land med media som verktyg. Jag är glad att vi kan göra detta ihop med TBN Nordic, säger
Daniel Alm, föreståndare i Pingst – fria församlingar i samverkan.

TBN Nordic är en fristående svensk ideell förening som också ingår i Trinity Broadcasting Network
som är världens största kristna TV-nätverk. Sedan 2018 finns TBN Nordic i Sverige.
– Vi ser fram emot det här. Personligen är jag övertygad om att vi kan göra så mycket mer tillsammans.
Redan idag har TBN Nordic ett nära samarbete med flera pingstförsamlingar runtom i landet och
under hösten kommer vi att öppna samarbetsstudios i Örnsköldsvik och Solna. På så sätt kan vi kunna
träna och hjälpa fler församlingar med TV-produktion, säger Anders Wisth, kanalchef på TBN Nordic.

Samarbetet mellan Pingst och TBN Nordic är en del av den treåriga satsningen Mer Jesus till
Sverige – med media som verktyg, en mediesatsning som har fokus på att ge uppbyggelse för församlingsmedlemmar,
nå människor med budskapet om Jesus och för att skapa förståelse för pingströrelsen.
– Vår förhoppning är att enskilda människor, företagare och församlingar vill vara med och bära den
här storsatsningen. Nu gäller det att be och ge för väckelse i vårt land, säger Daniel Alm.

En viktig del av denna mediesatsning omfattar satsningen på att ta fram bra kristen medieproduktion
för barn.
– Den 1 augusti är barnredaktionen på plats. Utöver att vi ska göra egna program kommer högkvalitativa
animerade barnprogram från TBN USA att ges svenska röster och texter, säger Anders
Wisth.

En annan del av mediesatsningen är att synliggöra Jesus i andra mediekanaler, bland annat genom
att annonsera i profana medier. En sådan insats görs nu inför författaren och pastorn Tomas Sjödins
predikan från årets digitala Nyhemsvecka som kommer att sändas i SVT söndagen den 27 juni.
– Tomas Sjödin är en av Sveriges mest folkkära pastorer och när SVT sänder en gudstjänst från
Nyhemsveckan
vill vi att så många som möjligt nås. Därför går vi in med fyra miljoner annonser
på några av Sveriges största digitala nyhetssidor, bland annat Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet,
Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Vi vill nå dem som i vanliga fall inte skulle komma till
kyrkan, säger Daniel Alm.

De digitala annonserna leder till en särskild webbplats där man kan se gudstjänsten från SVT men
även övriga möten från Nyhemsveckan, läsa om Jesus och be en frälsningsbön samt få kontakt med
lokala pingstförsamlingar.