fbpx

Ny ledarduo för LP-verksamheten

Ny ledarduo för LP-verksamheten
Semias Schenberg blir ny verksamhetsledare och Johanna Berger ny biträdandeverksamhetsledare för LP-verksamheten, den svenska pingströrelsens arbete med beroendevård. Den nya ledarduon tillträder den 1 september 2021.

– Vi är oerhört tacksamma. Med Semias Schenberg och Johanna Berger sätter vi ut för en angelägen
framtidssatsning för LP-verksamheten. Semias är i princip uppvuxen med LP-verksamheten och har
dessutom ett mångårigt pastorsskap inom pingströrelsen bakom sig. Han är en av de drivande krafterna
till det fruktbärande sociala arbete som byggts upp i Varberg och vi tror att Semias är rätt person att
leda LP-verksamheten in i framtiden. Johanna Berger är verksamhetens vårdchef och har med kompetens
och långsiktighet visat att hon kombinerar hjärta och kunskap för verksamhet och människor.
Semias och Johanna kombinerar församlingsrörelsen med det bärande samhällsengagemang
som ären självklarhet för oss, säger Daniel Alm, föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan.

Semias Schenberg är sedan 2005 pastor i Varberg med ansvar för församlingens sociala arbete som
drivs ihop med LP-verksamheten. Arbetet som går under namnet Second Chance har idag 15 anställda
samt sysselsätter ett 40-tal personer i Varberg. Semias Schenberg har tidigare varit verksam i
pingstförsamlingarna i Karlskrona och Falköping samt Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Tillsammans
med sin fru och två barn bor Semias Schenberg söder om Varberg.
– Jag känner mig hedrad över att fått frågan om att bli verksamhetsledare för LP-verksamheten. Det
är med ödmjukhet och inspiration som jag närmar mig denna stora och viktiga uppgift. För mig handlar
detta om att finnas för personer som av olika anledningar hamnat snett i livet. LP-verksamheten
predikar ett tydligt Jesusbudskap, ett budskap om frälsning och befrielse, och vi har stor erfarenhet
av att hjälpa människor hela vägen från destruktivitet, beroende och psykisk ohälsa till ett fungerande
liv i full frihet och glädje. Jag tror på professionalitet i det LP gör, men också på att bevara det enkla
i att vara en lekmannarörelse där det personliga vittnesbördet är ett viktigt redskap, säger Semias
Schenberg.

Johanna Berger är 41 år, medlem i Pingstförsamlingen i Jönköping och bosatt på den småländska
landsbygden tillsammans med sin man och två barn. Hon är i grunden gymnasielärare och beteendevetare
men har de senaste åtta åren, ihop med sin man arbetat och lett verksamheten på Torpahemmet,
ett behandlingshem inom LP-verksamheten.
– LP-verksamheten har funnits i många år nu, och det är ett viktigt arv vi har att förvalta. Det har jag
stor respekt för. Jag känner mig hedrad av uppdraget jag fått, och ser fram emot att vara delaktig i att
leda arbetet framåt. I min nya tjänst som biträdande verksamhetsledare är mitt huvudsakliga ansvar
vården och behandlingen. Det är ett oerhört spännande arbete att förena den kristna tron, och övertygelsen
om att Gud griper in i människors liv till helande och upprättelse, med de kraftfulla och väl
beprövade verktyg som finns inom vårt kunskapsområde i beroendevården, säger Johanna Berger.