fbpx

Tema: ”Det finns uppgifter för oss alla”

Tema: ”Det finns uppgifter för oss alla”
Varje vecka samlas omkring 120 barn till Lillördag i Filadelfia, Öckerö. Detta är möjligt genom att ett 30-tal medlemmar, varav många är pensionärer, troget engagerar sig som volontärer.

Av de många barn som kommer till Lillördag, tillhör 80 procent familjer som inte är med i kyrkan och ofta följer även de anhöriga med.
– Lillördag är en välsignelse från Gud rakt in i församlingen, där vi möter så många barn och knyter kontakter med människor som kanske aldrig skulle ha kommit hit annars, säger Martina Lardmo, barnledare och kommunikatör i församlingen.
Varje onsdagskväll startar med en större samling med sång och bibelberättelse på ett kreativt sätt. Därefter följer en aktivitetsstund med allt från sport, dans, bakning och snickeri till att måla och bygga med lego. Kvällen avslutas med kvällsmat.
– Tanken är att barnen ska få med sig alla viktiga delar hem. De får höra att Jesus älskar dem och att de är värdefulla, de får utlopp för sin kreativa ådra och de blir mätta i magen, berättar Lardmo.

Medlemmar med många olika gåvor kommer i funktion. De får göra något som de tycker är roligt och samtidigt förmedla sitt intresse vidare till barnen.
– En nyckel till att vi lyckas så bra är att de flesta av våra ledare och volontärer tillhör den äldre generationen. Det finns erfarenhet, vishet, styrka och överlåtelse hos dem som vi ska ta tillvara, säger hon.
Bertil Momats är 75 år och till hans uppgifter hör att se till att de som kommer känner sig välkomna och att hålla ordning på barnen. Han brukar också sitta ner med föräldrarna och fika.
– Vi har väl inte några väckelsemöten runt kaffebordet, men det kan komma upp frågor av andlig karaktär, berättar han.

Det ger honom mycket tillbaka att hjälpa till under Lillördag.
– Det är ju en injektion, det är så positivt. När jag och barnen sedan möts ute på byn så känner vi varandra och om de har något bekymmer så kan de få hjälp. Häromdagen var det någon som frågade ett barn vad jag var för farbror och fick då svaret ”Det är ingen farbror, det är Bertil.”
– Det finns uppgifter för oss alla, även för dem som är i min ålder eller ännu äldre, fortsätter han. Och även om jag själv inte hinner uppleva det, så vet jag att det kommer ett resultat av det arbete vi gör.

Hållbarheten är en viktig aspekt i planeringen av Lillördag.
– Vi försöker lägga upp våra terminer på ett sätt som inte sliter ut volontärerna. Vi maxar inte tempot redan från januari utan man får längta lite till uppstarten och sedan har vi paus på loven, berättar Martina Lardmo.
Ibland väljer de att bara ha storsamling eller aktiviteter utomhus.
– Man ska inte tas för given varje onsdag, utan det kan få se lite olika ut. Jag tror att det är jätteviktigt att se den som ställer sig till förfogande, dess hjärta och längtan att göra skillnad, och vara rädd om personen.

Det är inte bara församlingens egna medlemmar som engagerar sig som volontärer, utan även föräldrar och andra utifrån som följt med barnen.
– Efter ett tag blir tröskeln till kyrkan låg. Man vet var kaffekopparna står i köket, känner sig hemma och vill ställa sig till förfogande. Det är fantastiskt.
– Jag hoppas att andra ska våga drömma större och göra något nytt av det som de har i församlingen, att de ska hitta nya sätt att vara kyrka på, avslutar Martina Lardmo.

Tre råd för ett hållbart volontärskap

Martina Lardmo, barnledare & kommunikatör Filadelfia Öckerö

  1. Hitta människor som verkligen brinner för sin uppgift.

2. Satsa på nyckelpersoner som kanske inte först ses som givna ledare. Det behöver inte vara småbarnsföräldrar som leder barnarbetet. Det kan vara pensionärer.

3.   Se till att engagemanget bygger på överlåtelsen till att förmedla Jesu kärlek.

Läs mer

Text: Noomi Lind, foto: Gustaf Utbult