fbpx

Det finns hopp för psykisk ohälsa

Det finns hopp för psykisk ohälsa
"Vi vill vara med och betyda en förändring för enskilda individer som mår dåligt och också ge verktyg och stöttning till de som jobbar med barn och ungdomar som mår dåligt. " Det säger Pingst ungs verksamhetsledare Johanna Bode, som tillsammans med Pingst Omsorg och LP Grow lanserat materialet Det finns hopp.

-Vi har tagit fram ett material med handfast information som behandlar bland annat stress, ångest, självskadebeteenden, suicida tankar, pornografi och sexuella övergrepp och vi arrangerar nätverksdagar för ungdomspastorer på samma tema och resursdagar för barnpastorer med fokus på barn med speciella behov.
-Det blir också seminarier kring detta för föräldrar under årets Nyhem och Lappis.
Vad är ditt bästa tips för att förebygga psykisk ohälsa?

– En sund självbild som är grundad i en trygg relation till Jesus och en stark identitet i att vara Guds barn tror jag är en bra grund. Att dessutom ha nära relationer till andra kristna ungdomar men också till vuxna i församlingen är otroligt viktigt.

-Livet går upp och ner, även för den som är kristen, men med en trygghet i Gud och med gemenskap med andra människor är det lättare att hantera svackorna.

Fotnot: Här finns resursbanken www.pingst.se/detfinnshopp

Läs en längre intervju med Johanna Bode här