Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

"Psykisk ohälsa orsakar stress hos pastorer."

Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst Ung, som har ungas psykiska ohälsa som ett av årets fokusområden. – Vi jobbar tillsammans med LP Grow och Pingst Omsorg.

Varför uppmärksammar ni ungdomars psykiska ohälsa?
– Av två skäl. Både därför att vi inte tycker att det är okej att så många unga människor mår så dåligt som de gör i dag. Vi tror och hoppas att vi kan vara med och betyda en förändring för enskilda individer genom vår satsning.
– Men också för att vi tror att de som jobbar med barn och ungdomar behöver verktyg och stöttning för att kunna möta unga som mår dåligt. Pingst ungs arbetsmiljöundersökning bland barn­ och ungdomspastorer visade att mötet med den psykiska ohälsan är en av de största anledningarna till stress, oro och utmattning hos pastorerna.
Vilka jobbar ni tillsammans med?
– Vi gör detta tillsammans med LP­verksamhetens ungdomsarbete LP Grow och Pingst Församling.
Vad gör ni?
– Vi tar fram ett material med handfast information som behandlar bland annat stress, ångest, självskadebeteenden, suicida tankar, pornografi och sexuella övergrepp. Dessutom anordnar vi nätverksdagar för ungdomspastorer på samma tema och även resursdagar för barnpastorer med fokus på barn med särskilda behov.
– Vi kommer även följa upp det i andra kanaler som exempelvis med seminarier på Nyhem och Lappis nu i sommar som riktar sig till föräldrar.
Hur kommer församlingarna att märka av kampanjen?
– Om de följer oss i sociala medier kommer det att märkas av där och antagligen blir det en tidningsartikel också. Men förhoppningsvis märks det framför allt genom att deras anställda upplever en mindre stressad situation då de har fler verktyg och vägar att gå då de möter barn­ och ungdomar med psykisk ohälsa.
Drabbar psykisk ohälsa även kristna ungdomar?
– Absolut. Tyvärr är inte kyrkväggar något skydd mot psykisk ohälsa men jag tror att kyrkan kan bidra med mycket som kan stötta till en psykisk hälsa.
– Vi hoppas att vi genom vår satsning kan göra kyrkan ännu mer medveten om hur man kan bli ännu bättre på att använda de resurser som redan finns i strukturerna.
Hur stöttar ni barn- och ungdomsledare i dessa frågor?
– Genom att erbjuda undervisning av sakkunniga och utrymme att dela erfarenheter med kollegor. Dessutom vill vi hjälpa dem till att skapa ett kontaktnät av professionella som de kan skicka vidare till när pastorns kompetens inte räcker till.
Ditt bästa tips för att förebygga psykisk ohälsa?
– En sund självbild som är grundad i en trygg relation till Jesus och en stark identitet i att vara Guds barn tror jag är en bra grund. Att dessutom ha nära relationer till andra kristna ungdomar men också till vuxna i församlingen är otroligt viktigt.
– Livet går upp och ner, även för den som är kristen, men med en trygghet i Gud och med gemenskap med andra människor är det lättare att hantera svackorna.