fbpx

Seminariedag med Pingströrelsens ekumeniska dialoggrupper

I dag hålls en seminariedag för medlemmarna i Pingströrelsens tre ekumeniska dialoggrupper. Dialogerna förs med Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan i Sverige samt med Romersk-katolska kyrkan (Stockholms katolska stift).

Daniel Alm inledde seminariet med ett anförande från Efesierbrevets fjärde kapitel om den andliga enheten, om pingstväckelsen och pingströrelsen, och om betydelsen av att både bevara sin och respektera andras övertygelse.
Totalt sett ingår femtontalet deltagare i de olika dialoggrupperna. Samordningen av dessa sköts av dialogsekreteraren Magnus Wahlström. Seminariedagen innebär en omstart av rörelsens tre dialoger. Samtalen i dessa grupper kommer årligen att rapporteras i Pingst rådslag.
Målet för rörelsens dialoger är själva dialogen och relationsbyggandet i första hand och gemensamma aktiviteter i andra hand.
– Behovet av respektfulla relationer inom kristenheten är pågående och stort, säger Daniel Alm.

Foto: Sandra Lagestrå