Integrationskonferens i helgen

I dag inleds Pingsts integrationskonferens "Hela världen – här nu". Konferensen hålls i Botkyrka pingstförsamling söder om Stockholm och riktar sig till den som jobbar med integrationsarbete i församlingen.

Konferensen är ett tillfälle att träffa andra som jobbar med liknande frågor, få undervisning och möjlighet att dela varandras erfarenheter.
Konferensen inleds i eftermiddag klockan 17 och sedan följer en kväll kallad Vision för integration. Värdförsamlingens pastor Hans-Erik Bylund talar.
I morgon förmiddag är det först ett storseminarium med Christian Mölk och Tatta Lennartsson.
Därefter hålls fyra parallella seminarier och workshops. De handlar om språkkaféverksamhet, om praktiska redskap och kunskapsutbyte kring bibelundervisning, kommunikation med muslimer och om asylprocessen.
På eftermiddagen anordnas ett panelsamtal mellan Ebba Östlin, Magnus Jägerskog, Daniel Tan, Hans-Erik Bylund och Pelle Hörnmark. Mark Beckenham är moderator för samtalet, som följs av en sändningsgudstjänst.
I samband med integrationskonferensen anordnas ledarträning på persiska för potentiella afghanska ledare.
Deltagande i konferensen kräver föranmälan. Konferensen anordnas i samarbete mellan Pingst Integration, Botkyrka Pingstförsamling och IBRA.