Pingst Ledare

Välkommen till årets Pingst Ledare! Vi har förberett tre fullmatade dagar för dig och hela ert team av människor som älskar den lokala kyrkan och som vill vara engagerade för något större än sig själv. Årets tema på Pingst Ledare är: Tungotal, tänkande, tjänande. Det är också titeln på en ny bok som kommer släppas under Pingst Ledare, en bok alla deltagare på PL kommer få. De tre orden sammanfattar mycket av vad en kristen tro sett ur ett perspektiv från pingstdagen kan betyda. Under dagen finns förutom det övergripande temat en mängd seminarier och nätverksträffar för just det område du är engagerad inom, allt inramat av en hoppfull och positiv atmosfär med mycket tid för bön och lovprisning. Så planera in att vara med i Umeå, Västerås eller Jönköping!

Anmäl dig här!

Klicka på respektive stad du vill anmäla dig till för att komma till anmälningssidan.
Umeå 19/10 – Folkets hus
Västerås 9/11 – Pingst Västerås
Jönköping 16/11 – Pingst Jönköping

Anmälan stänger:

Umeå – 14/10
Västerås – 4/11
Jönköping – 11/11

PROGRAM

09.30 – 10.30 – Incheckning
10.30 – 12.00 – Startgudstjänst, Tungotal – Daniel Alm
12.00 – 13.00 – Lunch
13.00 – 13.45 – Tänkande, Tjänande
14.00 – 15.00 – Seminarier/Nätverksträff
15.00 – 15.45 – Fika
15.45 – 16.30 – Q/A – Bokrelease
16.30 – 17.30 – Avslutningsgudstjänst – Tigleth Malkey

Med oss under dagarna har vi även:

Umeå – Ulf Sundkvist & Camilla Brolin
Västerås – Sam Wohlin & Camilla Brolin
Jönköping – Elloise Nordkvist & Anders Olsson

SEMINARIER/NÄTVERKSTRÄFF
Nytt för i år är att du under seminarietiden även kan välja att delta i en nätverksträff. Du behöver inte tillhör ett nätverk för att delta på träffen. Seminarierna kommer vara mer fristående ämnen. Nedan kan du läsa om seminarierna samt våra nätverk som kommer att finnas på plats under Pingst Ledare.

 SEMINARIER:

1. Mötesledning – att läsa ett rum
Tigleth Malkey

2. Att undervisa från bibeln
Kenneth Mattebo (Umeå), Samuel Klintefelt (Vstrs), Emil Jonzon (Jkpg)

3. Att nå och hjälpa människor i utsatthet
Hans Wikström & Cathrine Lind (Umeå), Hans Wikström & Maria Nyman (Vstrs), Börje Dahlkvist & Ulrika Wadskog (Jkpg)

4. Samhällspåverkan/Digitala medier
Marcus Jonsson

5. Fastighetsutveckling och förvaltarskap
Roger Stenzelius

6. Verktygslåda för missionsinspiration
Niclas Strindell (Umeå), Andreas Svedman (Vstrs, Jkpg)

7. Karismatik – apostolisk och profetisk kyrka
Peter Willhelmsson (Umeå), Joakim Davidson & Helen Davidsson (Vstrs), Marcus Ardenfors (Jkpg)

8. Ledarskap – att föra de svåra samtalen och behålla relationerna
Lennart Holmner (Umeå), Eric Andersson (Vstrs), Andreas Wessman (Jkpg)

9. Ledarskap – att rekrytera och behålla ledare
Helena Jakobsson (Umeå), Marica Reid (Vstrs), Mats Särnholm (Jkpg)

NÄTVERKSTRÄFF:

1. Pingst Musik
Musiken är en viktig del av inte minst våra gudstjänster. Den är bärare av berättelsen om vår tro, formar vår identitet och är ett medel för Gud att möta oss och för oss att tillbe Honom. Här får du utrustning, utmaning och uppmuntran som hjälper dig i din tjänst i församlingen. Har du frågor kring nätverket kontakta samuel.hector@pingst.se
Talare: Samuel Hector ihop med nätverket

2. Teknik – Swedish Gurus
Vi vill inspirera och inspireras av andra att fortsätta utveckla förutsättningarna i den lokala församling. Att på ett bra tekniskt sätt underlätta för de som står på scen att presentera Jesus för så många som möjligt. Att få möjligheten att knyta nya kontakter och träffa andra som jobbar med teknik i sin lokala församling. Har du frågor gällande nätverket kontakta albin@swedishgurus.se eller johan@swedishgurus.se
Talare: Albin Söderström & Johan Gustavsson

3. Pingst Ung Barn
Välkommen till en nätverksträff där du kommer att bli uppmuntrad i ditt ledarskap och få nya konkreta redskap i din roll som barnledare. Vi bygger delar erfarenheter och tips med varandra och utmanar varandra att ta nästa steg, för barnens skull! Välkommen gammal som ung och oavsett hur länge du varit barnledare! Har du frågor kontakta johanna@pingstung.se
Talare: Johanna Bode (Umeå), Madelene Boberg (Vstrs), Therese Liljeblad (Jkpg)

4. Pingst Ung Ungdom
Välkommen till en nätverksträff för alla som längtar efter att fler unga ska få lära känna Jesus och växa i relation till Honom. Vi delar erfarenheter med varandra och får lyssna till inspirerande exempel kring hur vi kan arbeta med bland annat ledarträning, psykisk hälsa och lärjungaskap. Varmt välkommen! Har du frågor kontakta johanna@pingstung.se
Talare: Johanna Bode (Umeå), Albin Karlsson (Vstrs, Jkpg)

5. Sport For Life Ledarnätverk
Detta seminarium är för dig som idag på något vis är engagerad i Sport for Life (SFL) eller för dig som är nyfiken på att se vad det kan innebära. Förutom att få en kort presentation av SFL kommer vi att prata om hur vi tillsammans kan utveckla idrottsmissionen regionalt. Vi kommer även prata om vad som är på G inom SFL framöver samt ge deltagarna möjlighet att ge input på vad SFL kan göra för att underlätta idrottsmissionen i er lokala församling. För frågor kontakta Johan Lagerbeck på j.lagerbeck@sportforlife.se
Talare: Johan Lagerbeck

6. YA – Evangelium för unga vuxna
YA! är Pingst satsning för att hjälpa församlingar att lyckas med unga vuxna. Vi vill se unga vuxna som kommer till tro och som växer i tro när de växer upp. Vårt spår på Pingst ledare är för ledare i alla åldrar som har ett hjärta för unga vuxna och studenter.  Vill du ha mer info så spana in www.yapingst.se eller maila mattias.sennehed@pingst.se
Talare: Mattias Sennehed (Umeå, Vstrs), Robert Wirehag (Vstrs), Mathias Lång, Niklas Madestam & Christofer Öhrvall (Jkpg)

7. Omsorg – nätverk för en trygg och välmående församlingsgemenskap.
I Umeå talar vi om hoppet för psykisk hälsa. Världen är trasig och många människor mår dåligt. Men Gud är inte trasig och det finns en väg ut ur mörkret. Kom och få redskap från Pingst nya material ”Det finns hopp” samt prova på praktiska övningar i workshop. Talare: Christine Viklund

I Västerås kommer vi att prata om Församlingsliv och Funktionsvariation. Hur bygger vi en församlingsgemenskap där vi alla får plats? Inspirerande berättelser från verkliga livet, praktiska tips,  hjälpmedel och hur kan vi tänka kring våra samlingar för att bygga en kultur av enhet? Talare: Anneli Borg, Emelie Borg, Nathalie Bramfalk & Christine Viklund.

I Jönköping kommer vi att prata själavårdsteam och församlingens roll i en tid med stora sociala utmaningar. För dig som är involverade i eller vill få redskap för hur du kan starta ett själavårdsteam i din församling. Pingst själavårdsnätverk vill Mobilisera, Inspirera och hjälpa till att Organisera ett själavårdsarbete som gör skillnad för människor. Talare: Morgan Lundell, Chatrine Carlsson, Kicki Vågström & Christine Viklund

Har du frågor gällande nätverket kan du kontakta christine.viklund@pingst.se.

8. Pingst Administratör – Inkluderande möten
Riktar sig till nätverket Pingst Administratör samt till dig som brinner för att skapa en bättre möteskultur Inkluderande möten – här får du ta del av tips och trix för att få till mer inkluderande och bättre möten! Bättre då de blir effektivare, att de som är där kommer till sin rätt och att alla bidrar på mer jämlika villkor. Har du frågor om nätverket kontakta ac.rabnor@pingstjonkoping.se.
Talare: Paulina Lindgren, Petra Falk & Madeleine Hansson (Kristin Elmquist i Jkpg)

9. Integration
För dig som har ett engagemang för människor från andra länder. Vi delar tips och erfarenheter från arbetet med integration i församling och samhälle. Har du frågor gällande nätverket kan du kontakta hans-erik.bylund@pingst.se.
Talare: Christian Mölk & Maria Flodin (Umeå), Hans-Erik Bylund (Vstrs), Ulrika Heidari & Mark Beckenham (Jkpg)

10. Pingst Församlingsplantering
Vi arbetar för att plantera 30 nya församlingar på 3 år. Vi vill träffa alla som vill multiplicera Guds rike genom nya församlingar och satsningar. Vill nätverka för att hjälpa varandra att ta nya steg i processen mot en ny församling genom att utmana, vägleda, träna och coacha enskilda ledare och team. Kontakta Nicklas Mörling om du vill veta mer: nicklas.morling@pingst.se och läs mer på nyakyrkor.se
Talare: Ola Olofsson & Nicklas Mörling

11. Smågrupper
Vi tror på dynamiska, varma och växande smågrupper i all kyrkor i pingst. Vill du växa i ditt ledarskap och få redskap att föra din grupp vidare är detta nätverket för dig. Vi vill utrusta dig med material, utbildning i gruppdynamik, konflikthantering och hur man skapar en miljö som tar fram det bästa i din grupp. Har du frågor kontakta anders.olsson@arkenvmo.se
Talare: Markus Holmbom (Umeå), Susanne Alm (Vstrs), Anders Olsson (Jkpg)

12. Älska Norrland (OBS, endast i Umeå!)
Älska Norrland är ett nätverk inom Pingströrelsen. Vi står tillsammans för att evangeliet och Guds rike skall få beröra Norrland ännu mer. Genom samarbete med varandra vill vi hjälpa etablerade församlingar till nytt liv och nya initiativ i Norrland. Vi vill tala om strategiska utmaningar utifrån befolkningsstatistik, tillväxt och förändringar i Norrlands demografi. Du behöver inte vara medlem i nätverket för att gå på denna träff. Har du frågor om Älska Norrland kontakta David Sundström pastor@lulea.pingst.se.
Talare: Stefan Beimark och David Sundström

PRIS
Priset är 300 kr  i deltagaravgift och 50 kr för dig under 25 år. 12 dagar innan (Umeå 7/10, Västerås 27/10, Jönköping 4/11) respektive Pingst Ledare höjs deltagaravgiften till 400 respektive 150kr.

FRÅGOR
Har du frågor gällande anmälan kontakta pingstledare@konferenspasset.se. Har du frågor gällande innehåll, tider mm kontakta isabel.soderteg@pingst.se