Pingst Ledare

Välkomna till Pingst Ledare 2018!

Vi har en fullspäckad ledardag på tre platser. Pingst Ledare är en stor samlingsplats för alla med hjärta för sin lokala församling. Vi ger undervisning och redskap i sju olika valbara spår och 20-talet seminarier. Du får lyssna till Pingsts föreståndare Daniel Alm, lovsjunga och be tillsammans med hundratals andra ledare. Vi har också med oss tre gästtalare som kommer att avsluta dagarna, Stefan Beimark i Umeå, Marcus Ardenfors i Västerås och Andreas Nielsen i Jönköping.

Du kan välja mellan att göra en enskild anmälan eller gruppanmälan. Betalar gör du via bankgiro eller faktura. Är ni ett större sällskap kan ni ha en gemensam fakturareferens. Har ni redan en fakturareferens så går det utmärkt att addera fler allteftersom.

Klicka på respektive stad du vill anmäla dig till:

UMEÅ 20 OKT

VÄSTERÅS 10 NOV

JÖNKÖPING 17 NOV

Pris: 250kr – Är du under 25 år så är det gratis.

PROGRAM:
9:30 – 10:30         INCHECKNING OCH FIKA
10:30 – 12:00        MÖTE – DANIEL ALM
12:00 – 13:00        LUNCH
13:00 – 13:45        HUVUDSPÅR
14:00 – 15:30        SEMINARIER
15:30 – 16:15        FIKA
16:15 – 18:00        AVSLUTNINGSSAMLING

HUVUDSPÅR OCH SEMINARIE:
1. GUDSTJÄNST – Niklas Hallman
1.A Lovsång – Samuel Hector (UMEÅ, VSTRS, JKPG)
1.B Teknik – Johan Gustavsson & Albin Söderström (UMEÅ, VSTRS, JKPG)
1.C Mötesledning/Predikan – Mats Holmgren (UMEÅ), Sam Wohlin (VSTRS), Linnea Sennehed (JKPG)

2. GENERATIONER – Madelene Boberg och Jacob Ventlinger
2.A Att träna unga ledare – Helena Jakobsson (UMEÅ), Sara Wiklöf (VSTRS), Mathias Maxstad (JKPG)
2.B Stora drömmar i lokala sammangand (panelsamtal) – Kjell-Arne Alvarsson (UMEÅ), Johan Brännberg (VSTRS), Pernilla Bergström och Magnus Gnisterhed (JKPG)
2.C YA! – unga vuxna – Mattias Sennehed (UMEÅ, VSTRS, JKPG)
2.D Sport for Life – Johan Lagerbeck (UMEÅ, VSTRS, JKPG)

3. OMSORG – Hans Wikström
3.A Relationer – Christin Viklund (UMEÅ, VSTRS, JKPG)
3.B Beroendefrågor – Peppe och Nina Ericsson (UMEÅ), Maria Nyman (VSTRS), Ulrika Wadskog (JKPG)
3.C Själavård/Förbön – Gitten Thornberg (UMEÅ), Susanne Borén (VSTRS), Chatrine Carlsson (JKPG)

4. LEDARSKAP – Christina Hellström
4.A Administration/ekonomi – Madeleine Hansson (UMEÅ), Monica Söderkvist (VSTRS), Anna-Carin Rabnor (JKPG)
4.B Församlingsledning – Ulf Sundkvist (UMEÅ), Sören Eskilsson (VSTRS), Mats Särnholm (JKPG)
4.C Från vision till mission – Staffan Hellström (UMEÅ, VSTRS, JKPG)
4.D Att leda volontärer – Mateusz Nowicki (UMEÅ), Wiwecka Ljung (VSTRS), Elloise Nordkvist (JKPG)

5. NYA MÄNNISKOR – Lydia och Nicklas Mörling
5.A Församlingsplantering – Johannes & Gisela Nestander (UMEÅ), Sven Bengtsson (VSTRS), Patrik & Kicki Olofsson (JKPG)
5.B Smågrupper – Markus Holmbom (UMEÅ), Susanne Alm (VSTRS), Anders Olsson (JKPG)
5.C Integration – Christian Mölk (UMEÅ), Hans-Erik Bylynd (VSTRS), Mark Beckenham (JKPG)

6. MISSION – Andreas Svedman och Stefan Claar
6.A Hur ser en missionär ut i morgon? – Linda Andréasson (UMEÅ, VSTRS; JKPG)
6.B Två gick förbi en stannade kvar, vem är vi för de mest utsatta? – Stefan Beimark (UMEÅ), Stefan Beimark & Helena Jakobsson (VSTRS, JKPG)
6.C Hur mobiliserar vi för församlingsplantering – Dennis Nyström (UMEÅ, VSTRS, JKPG)

7. LÄRJUNGASKAP – Lisa Fredlund
7.A Bibelläsande – älska, läsa och förstå bibeln – David Willgren (UMEÅ), Clas Newman (VSTRS), Ulrik Josefsson (JKPG)
7.B Profetens tjänst – profetisk gåva – Martin Reen (UMEÅ), Morgan Carlsson (VSTRS), Stefan Börjesson (JKPG)

Samla alla ledare i er församling och kom till Umeå 20 okt, Västerås 10 nov eller Jönköping 17 nov!