Pingst Ledare

Det är med stor glädje vi välkomnar dig till att vara med på en regional inspirationsdag med nätverket Pingst Ledare.

Klicka på den stad som passar dig och anmäl dig NU!

 

 

P R O G R A M:

9:30 – 10:30           INCHECKNING OCH MACK-FIKA

10:30 – 12:00         MÖTE – DANIEL ALM

12:00 – 13:00          LUNCH

13:00 – 13:45         HUVUDSPÅR

14:00 – 15:30         SEMINARIER

15:30 – 16:15          FIKA

16:15 – 17:00          SAMTAL

17:00 – 17:45          AVSLUTNINGSSAMLING

 

I N N E H Å L L:

Pingst Ledare består i år av 7 stycken huvudspår. Dessa spår grenar sedan ut sig i olika seminarier.
Talarna för huvudspåren åker med under alla tre dagarna medan våra seminarietalare är lokala guldkorn.

1. Gudstjänst – Niklas Hallman
1:1 Sång/musik

1:2 Teknik
1:3 Predikan/Undervisning/Mötesledning

2. Nästa generation – Johanna Bode
2:1 Barn
2:2 Ungdom
2:3 YA
2:4 Sport for life

3. Omsorg – Hans Wikström
3:1 Tillsammans
3:2 Funktionshinderfrågor i våra församlingar
3:3 Själavård/förbön
3:4 LP

4. Ledarskap – Christina Hellström
4:1 Administratör/Ekonomi
4:2 Församlingsledning
4:3 Ordföranden
4:4 Att leda volontärer

5. Nya människor – Uppdraget – Carl-Henrik Jaktlund
5:1 Församlingsplantering /Missionera i Sverige
5:2 Smågrupper
5:3 Integration

6. Mission – Niclas Lindgren
6:1 Lokalt missonsegagemang

7. Lärjungaskap – Ulrica Stenstrand
7:1 Bibelläsande
7:2 Andeuppfyllelse