fbpx

THE STOCKHOLM CALL

– en uppmaning till djupare kärlek

 

Vi, ledare och pastorer som samlats i Stockholm i januari 2023, lägger ödmjukt fram denna uppmaning till bön och handling under det kommande decenniet. Vi ansluter oss till den större världsvida pingstfamiljen för att få se en stor skörd under de kommande tio åren. Vi har tro på Gud för ett årtionde av väckelse. Under dessa år vill vi i bön ta emot och dela med oss av:

En djupare kärlek till Gud. Vi vill vara ett folk av bön, fasta och tillbedjan. Vi vill att våra kyrkor ska vara bönens hus för alla människor och att de gåvor som ges när man får kraft av den helige Ande och är förankrad i Bibeln, tas tillvara där.  

 

En djupare kärlek till människor och ett stärkt förvaltarskap av Guds skapelse. Vi vill se ett socialt engagemang, tro på Gud för ett förvandlat samhälle, för rättvisa, fred och respekt för mänsklig värdighet, samt ett bättre förvaltarskap av Guds vackra skapelse. Genom att utrusta, sända ut och bekräfta varje person i församlingen vill vi se ett förnyat förverkligande av Guds rike som går framåt med rättfärdighet, fred och glädje och där Andens rörelse bland alla troende erkänns.  

 

En stärkt lokal församling. Vi tror på den lokala församlingen som Guds främsta redskap för att bringa frälsning till jordens yttersta gräns. Vi vill nå fler av de minst nådda folkgrupperna under de kommande åren och se nya församlingar planteras bland dem. I församlingen möter vi Gud, betjänar människor med behov och når ut i världen. Medlemmarna i våra kyrkor bör vara utrustade för att kunna tjäna Gud i sin vardag.

 

Ett perspektiv för nästa generation. Vi som pingstförsamlingar bör särskilt ta hand om våra barn och ungdomar. Vi vill se dem blomma ut i glädje. Vi vill att varje lokal församling ska vara engagerad i sin barn- och ungdomsverksamhet, där både unga män och kvinnor stärks och frigörs som ledare.

 

Att se församlingsplantering som normalt. Under de kommande tio åren behöver vi se en expansion när det gäller församlingsplantering. Varje lokal församling och nationell rörelse behöver arbeta med expansion och prioritera detta.

 

Ett fast och varmt ledarskap. Dagens utmaningar kräver ett andligt ledarskap som styrs av bibliska intentioner. Vi vill vara bärare av en sund pingstteologi med fokus på Jesus som frälsare, andedöpare, helgare och den kung som kommer åter, i ödmjuka men brinnande hjärtan.

 

Sammanfattningsvis framför vi denna uppmaning till bön och engagemang i tro på att Gud ger tusentals nya församlingar och reser upp lärjungar som tar sig an vår tids utmaningar, där hopp, kärlek och tro förmedlas till folkskarorna under de kommande tio åren.

Hör ropet från Stockholm, en uppmaning till djupare kärlek, låt den ljuda under de kommande åren i församlingar och rörelser. Låt oss tjäna Gud i samma Ande som vi har fått sedan pingstdagen, genom att utföra djärva handlingar och samarbeta från alla delar av världen.

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Apostlagärningarna 1:8