fbpx

Pingst Plantering

Sverige behöver fler församlingar

Församlingen är Guds primära plan och verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyllelsen av missionsbefallningen i världen. Församlingen kan organiseras och uttryckas på en mängd olika sätt, former och i en mängd olika storlekar, men församlingens uppdrag är detsamma oavsett form, storlek och stil.

Idag finns det ett skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings-gemenskaper över hela vårt land i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet. Mellan 1915-1945 planterades det 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna det gemensamma medlemsantalet från 1010 till 76 419 medlemmar.

Det finns ett intimt samband mellan församlingsplantering och tillväxt, förnyelse och flexibilitet i församlingsrörelser och kyrkosamfund. Vi tror på, ber om och arbetar för en ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst. Arbetet sker inom verksamhetsområdet Pingst Tillväxt, där Richard Svensson är verksamhetsledare, och samordnas av Nicklas Mörling.

Läs mer om församlingsplanteringsarbetet inom Pingst på www.plantering.se

Nicklas Mörling

Nicklas Mörling

Församlingsplantering