fbpx

Pingst Plantering

 

SVERIGE BEHÖVER FLER FÖRSAMLINGAR

Församlingen är Guds primära plan och verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyllelsen av missionsbefallningen i världen. Församlingen kan organiseras och uttryckas på en mängd olika sätt, former och i en mängd olika storlekar. Men församlingens uppdrag är detsamma oavsett form, storlek och stil.

Idag finns det ett skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings-gemenskaper över hela vårt land i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet. Mellan åren 1915–1945 planterades det 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna det gemensamma medlemsantalet från 1 010 till 76 419 medlemmar.

Det finns ett intimt samband mellan församlingsplantering och tillväxt, förnyelse och flexibilitet i församlingsrörelser och kyrkosamfund. Vi tror på, ber om och arbetar för en ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst.

KONTAKT

Richard Svensson är ansvarig för verksamhetsområdet Pingst Plantering. Vill du veta mer om församlingsplantering? Kontakta Richard via:

richard.svensson@pingst.se