Författare: sara

Skördetröskan ska igång

Skördetröskan ska igång Inför hösten 2021 vill jag uppmana alla pingstförsamlingar att ta in uppmaningen: Skördetröskan ska igång. Under pandemin har mycket såtts ut av goda ord i evangeliet och nu upplever jag att det finns ett nytt format att inta. Jag tror det är fullt möjligt att många...

Stor nåd från Herren över oss

Skördetröskan ska igång
”Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” Första Petrusbrevet 4:7-11
Låt oss tillsammans tacka Gud för hans obeskrivliga nåd och evinnerliga kärlek. Låt oss tillsammans över landet där vi är, samla oss i lovprisning och tacka Herren för frälsningens dyra gåva, för Andens gåva och församlingens gemenskap, för ett rike som aldrig kan...

Vi ber oss igenom coronapandemin

Skördetröskan ska igång
TÄNK ATT VI nu levt med pandemins konsekvenser i ett år. Hela världen är under press och situationen påverkar individer och samhälle. Såklart berörs också våra församlingar och verksamheter. Jag konstaterar två saker: Gud är trofast och församlingen är fantastisk.
Trots alla begränsningar och allt lidande, har vi noterat Guds kraft och hjälp att också leva under dessa villkor. Det är inte slut med Guds agerande, hans armar räcker till. Under året har jag noterat hur våra församlingar kämpat vidare utan att de kunnat ha öppna...

Pingst International är igång!

Skördetröskan ska igång
Ikväll skriver jag några rader om internationellt arbete inom Pingst med stor tacksamhet. Under flera år nu har jag och fler med mig drivit en utvecklingsprocess för pingströrelsens internationella insatser och relationer. Efter många samtal, skrivande, rådslagsbeslut, processande och rekrytering är vi nu i körläge. Idag har vår ledningsgrupp för Pingst International haft sitt första möte.
Kortfattat går detta ut på att församlingarnas gemensamma arbete sker i sex geografiska regioner och med fyra tematiska spår. Dessa spår är: -De minst nådda -De mest utsatta -Missionärerna från Sverige -Relationerna i världen De sex regionsekreterarna och de fyra...

Nytt digitalt redskap till församlingar

Nytt digitalt redskap till församlingar
Med WikiPingst har församlingarna ett webbaserat verktyg för att dela resurser och hjälpa varandra.
Med WikiPingst får Pingströrelsen ett verktyg som utvecklar folkrörelsen. – Nu behöver vi inte uppfinna hjulet var för sig, utan nu kan vi i stället med enkelhet välsigna varandra med det vi har, säger Marcus Jonsson, kommunikationschef på Pingst. Grundtanken med...