fbpx

Läget med unga vuxnas psykiska hälsa?

Läget med unga vuxnas psykiska hälsa?
Just nu rapporteras det i media och det kommer rapporter som belyser ökad psykisk ohälsa bland unga, unga vuxna och studenter. Vad kan du som ledare och ni som församling göra, vilka resurser kan ni ta del av som stöd?

Pandemin påverkar unga vuxnas psykiska och existentiella mående.

Expressen har tex haft flera artiklar som beskrivit detta och även Dagen har haft texter som belyser det.

En försvårande omständighet är att den som har mest behov ofta är minst benägen att uttrycka det. Nu i tider av social distansering och bristen på personliga möten och kontakter så blir det än svårare för omgivningen att märka när någon mår dåligt så att man kan komma den utsatte till mötes i dennes svåra situation.

Vi vill uppmuntra alla ledare, föresamlingar, föräldrar och vänner att våga ställa ärliga frågor kring psykisk ohälsa, be varandra om att anförtro varandra våra ärligaste tankar om livet och hur det är.

I ”normala” tider så uppmuntrar vi från YA! ofta församlingar att satsa på hemgrupper och smågrupper, och inte bara göra de större samlingarna. Dessa grupper är än viktigare nu, de går att ha online och just nu är en bra tid att starta hemgrupper och erbjuda unga vuxna att vara med. En fungerande smågrupp möter många av de behov som vi behöver ge näring åt särskilt just nu.

I samhället talas det mer om psykisk ohälsa än om existentiell ohälsa, WHO: ger en användbar översikt över faktorer som främjar existentiell hälsa, där personlig tro lyfts fram som en särskild resurs.

För den som vill läsa mer om detta så har Libris nyligen kommit ut med boken ”Leva med ovisshet”, som sätter ljus på detta.

I samtal med någon som mår dåligt kan man som medmänniska känna sig svarslös och som att man inte har resurser att hjälpa på riktigt. Tänk på att samtalet och mötet som sådant i sig är hjälpande! Att du ens bryr dig är en del av lösningen även om du själv inte kan ge lösningen på den andres problem och utmaningar.

Nedan hittar ni en länk till Pingst resurser i det vi kallar för ”Det finns hopp” det är en bra utgångspunkt för den som vill ge stöd och hjälp.

Ett lokalt exempel på hur man praktiskt kan göra är det som Anethe Carlsson delar med sig av nedan.

Lathund för mötet med unga vuxna och nedstämdhet i pandemins spår

– Vi har uppmärksammat att unga vuxna i Pandemins spår upplever isolering och ensamhet som svår när de jobbar/pluggar hemma. Särskilt sedan restriktionerna skärpes i november 2020, förutom att man ska jobba hemma så ska man också begränsa sitt umgänge till en ”bubbla” med några få. Många slutar äta, sover sämre och jobbar för mycket eftersom jobb och fritid flyter ihop, man förlorar helt enkelt struktur och rutiner. Det leder till nedstämdhet och ännu mer isolering och i värsta fall till depression.

Allmänna saker man kan göra:

– Våga fråga hur den unge mår, bättre fråga en gång för mycket än inte fråga alls. Använd ”öppna frågor” dvs. frågor som inte går att bara svara, Ja, Nej eller Bra på.

Obs! Var inte rädd, ”man kan inte bära en annan människa, men hålla i handen medan personen hjälper sej själv”.

– Tex. Se till att personen kommer till en kurator om ditt stöd inte är tillräckligt och sitt då i väntrummet om det behövs som stöd.

– Hör gärna av dej regelbundet, telefon, gå promenader tillsammans etc.

– Om den/de unga är medvetna om sin situation och söker en lösning så är det möjligt att man kan starta en självhjälpsgrupp där tex. tre personer håller kontakt med varandra dagligen i syfte att hjälpa varandra att upprätthålla en daglig struktur tex.: frukost , duscha och klä på sej, jobba/plugga, ta lunch en timme och gå från arbetsplatsen, fortsätta jobba, stäng böcker och dator kl 17.00, Ät middag, Ta en promenad osv.

Länktips för mer läsning och resurser.

Bra fakta om psykisk ohälsa lätt att hitta:

https://www.pingst.se/detfinnshopp/

Psykisk hälsa – 1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/liv–halsa/psykisk-halsa

Färdighetslistan, en hjälp när livet är svårt

https://www.shedo.se/stod/fardighetslista/

Kan beställas kostnadsfritt som app och finns i appstore & google play

Beställs här: https://www.shedo.se/produkt/fardighetslistan/

Ibland finns det inga enkla svar, kostnadsfri bok/e-bok/talbok

https://www.shedo.se/produkt/ibland-finns-det-inga-enkla-svar/

Självskadechatten, stödchatt

https://sjalvskadechatten.shedo.se/

En närståendes handbok, för anhöriga till personer som lider av ätstörningar

https://www.friskfri.se/wp-content/uploads/2019/01/En_narstaendes_handbok_2018.pdf