fbpx

Nätverk

Nätverk inom Pingst

Vad är Pingst utan sina nätverk? Vi tror att församling görs bäst tillsammans och inom Pingst finns många nätverk där det erbjuds mötesplatser, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att tillsammans kunna växa och utveckla våra församlingar på bästa sätt. Vare sig du är pastor, ledare och engagerade församlingsmedlem finns det nätverk att ta del av. 

Nedan listar vi några av alla våra nätverk som finns inom Pingst. Klicka vidare för att lära dig mer om nätverken.

  Pingst Pastor

  Pingst Pastor är ett nätverk för dig som bär på en kallelse till Ordets tjänst som förkunnare, har fått den bekräftad av en lokal församling och vill överlåta dig till gemenskap med andra pastorer inom Pingst.

  Pingst Ledare

  Pingst Ledare är ett nätverk för alla, vare sig du är anställd, ideell ledare i din församling eller aktiv volontär. Pingst Ledare är nätverket för dig som vill lära känna personer från andra församlingar, knyta kontakter för att stötta, uppmuntra och lära sig av varandra. Det är ett nätverk som vill ge resurser och verktyg så att vi tillsammans på bästa sätt kan bygga kyrka.

  Pingst Bön

  Pingst Bön är ett nätverk av pastorer som har på sitt hjärta att stärka och befästa bönens plats mitt i församlingen.
  Vår uppgift är att hjälpa, stödja och uppmuntra församlingars böneinitiativ.

  Familjehem

  Behovet av familjehem är akut i samhället. LP-verksamheten och Pingst Församling bygger nu ett nätverk för att underlätta för fler att ta emot barn, unga och vuxna.

  Pingst Administratör

  Pingst Administratör är nätverket för dig som har någon form av administrativ funktion i en pingstförsamling, t.ex. om du jobbar med ekonomi, bokningar, kommunikation, ansökningar, predikoturer, samordning och liknande.

  Pingst Integration

  Pingst Integration är ett nätverk som vill hjälpa dig och din församling med ert integrationsarbete.

  IPS Network

  IPS network har formats för att erbjuda rum och resurser för forskning om pentekostalism. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.