fbpx

Nätverk inom Pingst

Vi tror att församling görs bäst tillsammans och inom Pingst finns många nätverk där det erbjuds mötesplatser, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att tillsammans kunna växa och utveckla våra församlingar på bästa sätt.

Vare sig du är pastor, ledare eller engagerad församlingsmedlem finns det nätverk för dig!

Pingst Pastor

Pingst Pastor är ett nätverk för dig som bär på en kallelse till Ordets tjänst som förkunnare, har fått den bekräftad av en lokal församling och vill överlåta dig till gemenskap med andra pastorer inom Pingst.

Pingst Ledare

Pingst Ledare är ett nätverk för alla, vare sig du är anställd, ideell ledare i din församling eller aktiv volontär. Pingst Ledare är nätverket för dig som vill lära känna personer från andra församlingar, knyta kontakter för att stötta, uppmuntra och lära sig av varandra. Det är ett nätverk som vill ge resurser och verktyg så att vi tillsammans på bästa sätt kan bygga kyrka.

Pingst Bön

Pingst Bön är ett nätverk av pastorer som har på sitt hjärta att stärka och befästa bönens plats mitt i församlingen.
Vår uppgift är att hjälpa, stödja och uppmuntra församlingars böneinitiativ.

Familjehem

Behovet av familjehem är akut i samhället. LP-verksamheten och Pingst Församling bygger nu ett nätverk för att underlätta för fler att ta emot barn, unga och vuxna.

Pingst Integration

Pingst Integration är ett nätverk som vill hjälpa dig och din församling med ert integrationsarbete.

Samer i Pingst

Nätverket syftar till att skapa en gemenskap för samer inom Pingst. Det är ett nätverk för och av samer.

Pingst UNG

Är du anställd som ledare eller pastor för barn och unga? Då är Pingst ungs nätverk något för dig!

Kreativ

Ett nätverk för alla kreativa i församlingen. Teknik, kommunikation, konst och musik, allt ryms i Kreativ!

Ung vuxen

Arbetar du med att nå unga vuxna i din församling eller stad? Missa inte Ung vuxens nätverk.

Sport for Life ledarnätverk 

Har du en sportgrupp i kyrkan eller är du ledare på sportläger? Välkommen med i nätverket!

IPS Network

IPS network har formats för att erbjuda rum och resurser för forskning om pentekostalism. Där presenteras referensmaterial, källor, aktuell information, samt erbjuds rum för interaktion och kunskapsutbyte med intresset för pentekostalism som nav.

Pingst Administratör

Pingst Administratör är nätverket för dig som har någon form av administrativ funktion i en pingstförsamling, t.ex. om du jobbar med ekonomi, bokningar, kommunikation, ansökningar, predikoturer, samordning och liknande.

Pingst miljö

Brinner du för miljöfrågor? Vi vill samla de som strävar efter att göra våra församlingar mer miljömedvetna.