fbpx

Det finns hopp för psykisk hälsa

Pingst Omsorg, Pingst ung och LP Grow arbetar tillsammans för att främja psykisk hälsa inom Pingströrelsen. Genom det gemensamma initiativet Det finns hopp för psykisk hälsa hoppas vi kunna nå fler och längre i vårt arbete. Vi valde namnet för att belysa att det finns hopp om psykisk hälsa och hoppet heter Jesus. Jesus säger ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Materialet Det finns hopp

Det finns hopp – för psykisk hälsa är ett kompendium på lite över 70 sidor som du får fri tillgång till att ladda ner och använda. Materialet är uppdelat i avsnitten:

  • Psykisk ohälsa, stress och ångest
  • Självskadebeteende, ätstörningar, självmordstankar och självmord
  • Sexuell destruktivitet och pornografi
  • Fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck (Nytt 2021)

Varje avsnitt består av grundläggande information och tips om var man kan söka vård. Det finns hopp för psykisk hälsa inleds av en introduktion om vår identitet i Gud och hur gemenskapen i församlingen kan bidra till att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Nytt våren 2021 är ett tillägg om själens processer i inledningen och en ny del om fler sätt som psykisk ohälsa kan ta sig uttryck. Du kan även läsa om vad du bör tänka på i samtal och det finns även flera andakter, kopplade till ämnet som du kan använda i enskilda samtal eller i grupp.

Här nedan kan du ladda ner Det finns hopp som pdf

Fler resurser

VÅGA BERÄTTA Våga berätta är en film på 1 minut som handlar om vad som är bra och vad som är dåliga hemligheter. Filmen passar för barn i åldern 8-12 år. Syftet med filmen är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation.  Klicka här för att se filmen

SPOTIFY SPELLISTA Vi har skapat en spellista för dig som mår dåligt. Vi hoppas att musiken kan bidra till att du kan se ljus i mörkret och ta in Guds kärlek till dig. Den finns att lyssna på på Spotify och heter Det finns hoppLyssna här

PINGST UNG-PODDEN I Pingst ung-poddens andra avsnitt får du lyssna till ett samtal mellan Pingst ungs verksamhetsledare Johanna Bode och Christine Viklund, verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Ämnet är psykisk ohälsa och hur du som ledare för ungdomar i kyrkan kan vara med att sprida hopp!   Lyssna här

VAD ÄR PANIKÅNGEST? Panikångest känns väldigt mycket men är helt ofarligt. I denna korta Youtube-film får du veta hur panikångest funkar och några tips på hur man kan hantera en panikattack. Filmen är framtagen av #Tänktill och producerad av UR.  Klicka här för att se filmen

EN NÄRSTÅENDES HANDBOK Frisk & Fri Riskförening mot ätstörningar har gett ut en handbok för dig som lever med någon som har en ätstörning. I handboken tas det upp tips och råd, svar på vanliga frågor och hjälp kring gränsdragning och om hur du tar hand om dig själv som närstående. Det finns även mer resurser att ta del av på deras hemsida. Klicka här för att komma till friskfri.se

STEG FÖR LIVET Se denna film av Steg för Livet och lär dig fyra steg som kan göra skillnad för någon som lever med självmordstankar. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. 18-åriga Moa och många vid hennes sida vet att det går att hjälpa. Klicka här för att se filmen

10 MYTER OM PORR I denna pdf kan du läsa om tio myter som florerar kring ämnet porr. Häftet är framtaget av organisationen Talita som arbetar med att hjälpa människor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och erbjuder ett nytt liv genom ett rehabiliteringsprogram och tryggt boende.  Klicka här för att läsa 10 myter om porr

TRYGG FÖRSAMLING Boka en utbildningsdag i Trygg församling via Pingst Omsorg. Ge din församling redskap att förebygga övergrepp och skapa en trygg och säker miljö i din församling. Om du vill veta mer eller boka ett besök kontaktar du christine.viklund@pingst.se

BIBELLÄSNINGSPLAN Christine Wiklund, verksamhetsansvarig Pingst omsorg, har tillsammans med Skövde Pingst tagit framen bibelläsningsplan där du steg för steg kan programmera om destruktiva tankar till tankar av hopp, frid och sanning genom att låta sanningen om vem du är, och vems du är, överrösta löngnerna som fyller tankarna. Klicka här för att komma till bibelläsningsplanen på YouVersion

GRUND LP Grow har tagit fram två gruppmaterial för målgrupperna mellanstadiet och tonår. Materialet GRUND består av flera sessioner där man i grupp kan samtala om olika ämnen som barn möter men som kan vara svåra att navigera kring.

10 RÅD TILL DIG SOM MÄRKER ATT NÅGON MÅR PSYKISKT DÅLIGT Mind.se har gjort en A4 med tio råd som du kan ta hjälp av när någon i din närhet mår psykisk dåligt. Den kan fungera som en bra påminnelse och passar bra att sitta uppsatt i allt från ett personalrum till på kylskåpet hemma

Litteratur

Möt mig som jag är av Thérèse Eriksson

”Varannan till var tredje elev på högstadiet eller gymnasiet har skadat sig själv. De senaste femton åren har självskadebeteende ökat kraftigt i samhället, och särskilt tonåringar och unga vuxna vittnar om en allt sämre psykisk hälsa. Möt mig som jag är riktar sig till anställda och ideella som möter ungdomar i kyrkan. Boken varvar teori om självskadebeteende med konkreta tips på hur man kan stötta någon som skadar sig själv. Här finns intervjuer med både hjälpsökande och hjälpare som delar med sig av sina erfarenheter.” Libris förlag, ISBN: 978-91-7387-334-5

Med hela ditt liv av Hanna Möllås och Leif Carlsson

”Hanna Möllås och Leif Carlsson har skrivit en djuplodande och träffsäker tankebok om sexualitet och synen på sex i Bibeln och i kyrkan. Vad är en kristen, livsbejakande hållning till sexualiteten? Varför har just dessa frågor fått sådan sprängkraft? Och hur ser en framkomlig väg för kyrkan ut? Att ämnet engagerar är inte nytt. Genom hela den judisk-kristna traditionen har sexualiteten varit föremål för diskussion och tolkning, något som på flera sätt kommit att forma vår svenska kultur ända in i nutid.” Marcus Förlag, ISBN 978-91-7999-612-3

Mitt ibland oss: kyrkans utmaning kring nätpornografi av Ulrica Stigberg

”Bara ett knapptryck bort finns en gränslös mängd pornografi som oftast har inslag av både våld, förnedring och kränkningar. Men i kyrkan pratas det sällan om hur detta påverkar oss. Vad gör det med de barn och unga som får sitt första möte med sex genom pornografi? Hur påverkar pornografin den regelbundna konsumenten och de som medverkar i porrindustrin? Prästen och författaren Ulrica Stigberg har träffat en mängd personer för att ge en bred bild av nätpornografins konsekvenser.” Libris, ISBN 978-91-7387-671-1

Ungdomar, sexualitet och relationer av Elisabet Häggström-Nordin och Chris Magnusson

”Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkhälsovetenskapliga, sociologiska och psykologiska infallsvinklarna ger en bred och nyanserad bild av ungdomar och sexualitet. Författarna redogör för olika aspekter av ungdomars sexuella utveckling och beteende såsom konstruktion av kön och sexualitet, sexualitetens roll under tonåren samt reproduktiv hälsa och riskbeteende. I boken medverkar forskare inom olika discipliner, många med lång erfarenhet även av praktiska verksamheter.” Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10856-8