background map
Svenskamerikanerna Daniel Berg och Gunnar Vingren anländer till Brasilien och startar missionsarbete där
De första missionärerna sänds ut från svensk Pingströrelse
IBRA startas
PMU startas
Svensk pingströrelse har cirka 800 missionärer i 42 olika länder
Missionsarbetet nationaliseras i allt högre grad