Löftet gäller dig

"Löftet gäller dig" är en satsning från Pingst under pingsttiden för att lyfta det som handlar om verklig Pingst! Löftet om Andens gåva gäller dig! Nedan finns filmer samt grafiskt material som går att ladda ner och använda i gudstjänster och på sociala medier.

Logga

Klicka på bilden för att ladda ner den.