fbpx

Unga vuxna

Pingst vill hjälpa församlingar att lyckas och en del i det är att skapa relation med och bevara människor i åldern 19–29 år, de som ofta kallas ”unga vuxna”.

När det kommer till unga vuxna blir det extra tydligt att vi som rörelse i Sverige lyckas eller misslyckas tillsammans. Många upplever de unga vuxna som något flyktiga, och det är sant att många flyttar, passar på att bryta livsmönstret innan man har bundit upp sig i familjeansvar och så vidare. Därför är det ofta så att det den ena sår och vattnar, är det en annan som får skörda. Men när någon skördar frukten av vad en annan lagt grunden för genom söndagsskola, ungdomsverksamhet och så vidare, då har vi lyckats tillsammans.

YA! LEADER CAMP

Välkommen till Bjärka Säby den 19–21 augusti!

Ge dig själv, och de som du leder tillsammans med, bästa starten på höstterminen. Vi vill ge dig alla förutsättningar för att komma i gång och vidare med ert unga vuxna-arbete genom att erbjuda inspiration och undervisning av talare som har erfarenhet av församlingsarbete och med hjärta för unga vuxna.

VÅRA LEDORD

Motivation – YA! är en gemensam plattform för att dela positiva berättelser och konstruktiva erfarenheter. Du står inte själv utan vi är många och vi får energi av varandra. Dela er story på: fb.me/YApingst

Relationer – Vi arbetar med tre arenor av relationer. Dels unga vuxna emellan, det kan röra etablerade mötesplatser som Nyhem eller Lappis, men även regionala initiativ som YA!-Camp Norr eller YA!-Get together WEST. En annan målgrupp är ideella ledare bland unga vuxna, gentemot dem är Pingst Ledare vår viktigaste mötesplats. Slutligen så finns YA-Collegium som är en årlig träff för dem som har ett pastoralt ansvar som föreståndare eller pastor med uttalat ansvar för unga vuxna.

Redskap – Genom YA! får du tillgång till andras erfarenheter och koncept, det kan röra layout på inbjudan till ”ny-träffar” eller en undervisningsserie om tro och vetande. Kom och bidra med ert bästa!

TA KONTAKT MED OSS

AMBASSADÖRER

YA-arbetet leds av YA-ambassadörer. De är pastorer som finns nära dig med hjärta för unga vuxna och som tillsammans med Pingsts Unga vuxna-konsulent utgör ledarskap för det nationella arbetet.

Syd  Niclas Madestam
Småland  Mathias Lång
Väst  Johanna Bode och Caroline Bergman
Mitt / Öst  Samuel Lewinson och Mattias Sennehed
Stockholm / Uppland  David Norberg
Norr  Fredrik Wärn

PINGSTS UNGA VUXNA-KONSULENT

Victoria Öhrvall arbetar som Pingsts unga vuxna-konsulent. Hennes fokus är att arbeta med nationella mötesplatser men hon finns även tillgänglig för enskilda möten med ledare och församlingar. En viktig byggsten för YA är hemgruppens funktion i församlingen och att även erbjuda satsningar och träffar. Vill ni veta mer om unga vuxna-arbete eller behöver ni tips kring er verksamhet, tveka inte att kontakta Victoria!

Du når Victoria via victoria.ohrvall@pingst.se eller 070-014 21 51.

REDOVISA TILL YA

En del av pengarna som möjliggör vårt nationella arbete med YA! kommer från medel som vi får när ni som församlingar redovisar era unga vuxna-grupper. Detta gör vi i samarbete med Pingst ung och deras tjänst Pingst ung People. På den här sidan finns mer info om hur du går till väga.

Hur är läget med unga vuxnas psykiska och existentiella hälsa?

Just nu rapporteras det i media och det kommer rapporter som belyser ökad psykisk ohälsa bland unga, unga vuxna och studenter. Vad kan du som ledare och ni som församling göra, vilka resurser kan ni ta del av som stöd?