YA - unga vuxna

Pingst vill hjälpa församlingar att lyckas, och en del i det är att lyckas med att vinna och bevara människor i åldern 19-29, de som ofta kallas ”unga vuxna”.

När det kommer till unga vuxna blir det extra tydligt att vi som rörelse i Sverige lyckas eller misslyckas tillsammans. Många upplever de unga vuxna som något flyktiga, och det är sant att många flyttar, passar på att bryta livsmönstret innan man har bundit upp sig i familjeansvar osv. Därför är det ofta så att det den ena sår och vattnar, är det en annan som får skörda. Men när någon skördar frukten av vad en annan lagt grunden för genom söndagsskola, ungdomsverksamhet o.s.v, då har vi lyckats tillsammans.

YA! Vi hjälper församlingar att lyckas med unga vuxna

Vi vill se ”Unga vuxna som kommer till tro och som växer i tro när de växer upp”. Vill du och ni också det så ser vi fram emot att kunna stödja och sammarbeta i den ambitionen.
Pingst unga vuxna konsulent är Mattias Sennehed. Han har varit pastoralt ansvarig för unga vuxna sedan 2002, först som pastor i Pingstkyrkan Linköping, som lärare på bibelskolan Bjärka Säby och i Malmö Pingstförsamling. Han har erfarenhet av att bygga upp flera olika slags verksamheter och satsningar, och har sett hemgrupperna som en viktig byggsten i församlingarna. Förutom att jobba för pingst arbetar Mattias också som studentpastor vid Linköpings universitet.

Mattias har också startat nätverket YA! (Young Adults) som innan varit organiserat under Pingst ung, men som nu är en del av Pingst Församling.

YA-arbetet leds av YA!-Ambassadörer, pastorer som finns nära dig med hjärta för unga vuxna och som tillsammans med Mattias utgör ledarskap för det nationella YA!-arbetet. Följande personer är YA!-ambassadörer.(Klicka på namnet för mailkontakt) SYD: Mathias Lång & Niclas Madestam, VÄST: Johanna Bode, & Caroline Bergman MITT/ÖST: Mattias Sennehed, STOCKHOLM/UPPSALA: Robert Wirehag, NORR: Fredrik Wärn, WASA/FINLAND: Julia Olin.

YA! handlar om:

Motivation: YA! är en gemensam plattform för att dela positiva berättelser och konstruktiva erfarenheter. Du står inte själv i det här, vi är många som vill och vi får energi av varandra. Dela er story på: fb.me/YApingst

Relationer: Vi jobbar med tre arenor relationer. Dels Unga vuxna emellan, det kan röra etablerade mötesplatser som Nyhem/ Lappis, men även regionala initiativ som ”YA!-Camp Norr” eller ”YA!-Get together WEST”. En annan målgrupp är ideella ledare bland unga vuxna, gentemot dem är Pingst Ledare vår viktigaste mötesplats. Slutligen så finns YA-Collegium som är en årlig träff för dem som har ett pastoralt ansvar som föreståndare eller pastor med uttalat ansvar för unga vuxna.

Redskap: Genom YA! får du tillgång till andras erfarenheter och koncept, det kan röra layout på inbjudan till ”ny-träffar” eller en undervisningsserie om tro och vetande, kom och bidra med ert bästa!

Som konsulent i unga vuxna frågor så är Mattias fokus främst att jobba med nationella mötesplatser, som till exempel Pingst ledare osv. Men Mattias kan också möta enskilda ledare och församlingar för att ge input och stöd för det arbete som den lokala församlingen står i för unga vuxna och studenter.

Du kommer i kontakt med Mattias Sennehed genom epost- mattias.sennehed@pingst.se eller telefon 0733841129.

MOSAIK Sfc, studentverksamhet i Pingst

Vi ser en stor möjlighet när det gäller mer fokuserad verksamhet just för studenter. Mosaik SFC är vår studentmission, eller rättare sagt ER. En värdering som skiljer Mosaik från andra kristna studentorganisationer är vår starka betoning på att det är ett uttryck för församlingens mission. Även om gruppen på campus organisatoriskt är obunden så är det viktigt för oss att betona att det inte är utan nära relationer. Initiativet kommer från församlingen och studenterna på Campus representerar församlingen genom arbetet.
Genom Mosaik får ni som församling en bra struktur och värdering för ert arbete. Genom Mosaik från även era studenter ett nationellt nätverk med andra grupper och även internationella relationer genom vårt samarbete med Student for Christ, SFC.
Klicka på bilden för att komma till Mosaiks hemsida och läs mer där, hör gärna av dig till oss om du vill ha mer info eller starta ett arbete i er stad!

image description
Mattias Sennehed
Verksamhetsansvarig YA!, Unga vuxna-konsulent
mattias.sennehed@pingst.se