SÅ ARBETAR VI

Svensk pingstmission arbetar i ett 90-tal länder. Arbetet sker dels genom missionärer utsända av lokala församlingar, dels genom pingstförsamlingarnas gemensamma organisationer.

Arbetet inom svensk pingstmission sker inom nio regioner. För varje region finns ett regionråd som samordnar arbetet. För samordning av arbetet inom varje land ansvarar en svensk pingstförsamling som kallas ordförandeförsamling.
Regionråd finns för Sydostasien, Östra-, södra- och Centralafrika, Mellanöstern/Nordafrika, Europa, Eurasien, Södra Asien och Latinamerika.
För mer information se under fliken Här arbetar vi.

HANDBOK FÖR UTLANDSPERSONAL

Till stöd för missionärer, missionsansvariga, missionsråd och ledningsteam i de svenska pingstförsamlingarna finns Pingst Internationells Handbok för personal i utlandstjänst.
Handboken ger en översikt av hur den svenska pingstmissionens arbete med missionärer kan hanteras före, under och efter missionsperioden.
Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att bland annat skapa goda och likvärdiga villkor för missionärerna.
Den går att ladda ner här nedanför, liksom aktuell lönelista för utlandspersonal samt den etik- och uppförandekod som gäller.
Här finns även ett dokument, som handlar om krisberedskap och säkerhetsföreskrifter.

LADDA NER

Handbok för utlandsanställda_2019-10-01 HPU ver 4.3.1_word dok_2017-01-19_final ver_rev datum okt 2016 (orginal) (002)_rl
(1.12 MB)

LADDA NER

Etik och uppförandekod_2014-06-12
(0.43 MB)

LADDA NER

2020-10-01 Lönelista för missionärer 2020
(0.42 MB)

LADDA NER

KrisberedskapSäkerhetsföreskrifter Svensk församling - juni 2017
(0.61 MB)

De två största organisationerna inom Pingsts internationella arbete är PMU och IBRA.

PMU

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med lokala partners på plats och svenska pingstförsamlingar. Just nu pågår nära 200 projekt i ett 40-tal länder.

IBRA

Med hjälp av media, från början framför allt radio, men numera också med tv, webb och sociala medier som redskap har IBRA i 60 år förkunnat evangelium för stora delar av världen. I dag sänder IBRA på över 85 språk och når runt 100 länder.