Pingstmissionens identitet

Vad ligger i vår identitet som missionerande församlingar. Vilka drivkrafter hade den tidiga svenska pingströrelsen att bli en stark kraft för att sprida evangeliet om Jesus Kristus till jordens yttersta gräns.

Styrgruppen för Pingst Internationellt bad en grupp att ta fram ett underlag för en sådan reflektion. Deras arbete resulterade i ett dokument med namnet ”Evangelium till alla människor för frälsning och ett bättre liv”.
Ladda ner, läs och reflektera över vad din roll är i det uppdraget idag och i framtiden.

LADDA NER

Pingstmissionens identitet webbversion
(0.31 MB)